Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2018 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Arjeplog 0 0 1 0 0 0 1
Arvidsjaur 2 0 0 0 0 0 2
Boden 8 2 3 2 1 0 16
Gällivare 8 2 1 0 0 0 11
Haparanda 8 4 0 0 0 0 12
Jokkmokk 2 3 0 0 0 0 5
Kalix 3 5 2 0 0 0 10
Kiruna 6 2 0 0 0 0 8
Luleå 26 19 5 2 1 1 54
Pajala 2 1 0 0 0 0 3
Piteå 6 10 1 0 1 0 18
Älvsbyn 0 3 1 1 0 0 5
Överkalix 1 0 0 0 0 0 1
Övertorneå 1 0 0 0 0 0 1
Norrbottens län 73 51 14 5 3 1 147
Riket 3 830 2 321 594 316 124 38 7 223
Antal företagskonkurser 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 1 4 2 0 4 2 2 3 0 1 1
Arvidsjaur 6 5 1 3 2 3 2 5 2 1 2
Boden 10 15 16 14 18 9 13 19 16 15 16
Gällivare 4 7 10 9 13 2 3 9 16 10 11
Haparanda 7 12 13 9 10 11 16 9 11 11 12
Jokkmokk 0 2 4 4 3 6 2 6 3 4 5
Kalix 3 12 11 9 7 12 12 9 7 10 10
Kiruna 6 10 9 11 8 8 13 16 13 12 8
Luleå 37 51 40 49 38 31 35 23 34 33 54
Pajala 4 1 2 5 4 6 7 3 4 2 3
Piteå 27 20 13 23 17 20 15 26 18 23 18
Älvsbyn 6 12 11 7 5 5 9 3 7 4 5
Överkalix 4 2 5 3 6 3 2 2 3 3 1
Övertorneå 3 3 5 4 5 4 4 6 3 9 1
Norrbottens län 118 156 142 150 140 122 135 139 137 138 147
Riket 6 298 7 638 7 274 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223
Utveckling av företagskonkurser 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 400 200 0 400 200 200 300 0 100 100
Arvidsjaur 100 83 17 50 33 50 33 83 33 17 33
Boden 100 150 160 140 180 90 130 190 160 150 160
Gällivare 100 175 250 225 325 50 75 225 400 250 275
Haparanda 100 171 186 129 143 157 229 129 157 157 171
Jokkmokk 100 200 200 150 300 100 300 150 200 250
Kalix 100 400 367 300 233 400 400 300 233 333 333
Kiruna 100 167 150 183 133 133 217 267 217 200 133
Luleå 100 138 108 132 103 84 95 62 92 89 146
Pajala 100 25 50 125 100 150 175 75 100 50 75
Piteå 100 74 48 85 63 74 56 96 67 85 67
Älvsbyn 100 200 183 117 83 83 150 50 117 67 83
Överkalix 100 50 125 75 150 75 50 50 75 75 25
Övertorneå 100 100 167 133 167 133 133 200 100 300 33
Norrbottens län 100 132 120 127 119 103 114 118 116 117 125
Riket 100 121 115 110 119 122 114 102 96 102 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta