Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

21 procent av alla konkurser i Norrbottens län under år 2018 inträffade inom branschen för fastighetsbolag och företagstjänster.

Konkurser 2018 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Norrbottens län

Riket

Norrbottens län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

4

99

2,7

1,4

Tillverkning, gruvor och energi

11

385

7,5

5,3

Byggindustri

23

1 338

15,6

18,5

Handel

25

1 502

17,0

20,8

Hotell o restaurang

8

594

5,4

8,2

Transport

12

363

8,2

5,0

Finansiell verksamhet

3

90

2,0

1,2

Fastighetsbolag, företagstjänster

31

1 252

21,1

17,3

Utbildning, hälso- och sjukvård

5

246

3,4

3,4

Samhälleliga o personliga tjänster

9

633

6,1

8,8

Uppgift saknas

16

721

10,9

10,0

Totalt

147

7 223

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Norrbottens län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

2

4

4

2

5

3

8

8

4

5

4

Tillverkning, gruvor och energi

12

23

19

13

17

12

11

11

15

12

11

Byggindustri

8

14

20

26

16

20

19

19

23

26

23

Handel

38

48

28

41

46

23

37

37

30

31

25

Hotell o restaurang

10

14

14

18

15

17

11

11

13

17

8

Transport

8

10

6

5

6

6

3

3

5

9

12

Finansiell verksamhet

1

0

1

1

1

1

2

2

1

0

3

Fastighetsbolag, företagstjänster

19

16

20

12

17

17

20

20

24

21

31

Utbildning, hälso- och sjukvård

1

7

3

4

5

6

1

1

4

5

5

Samhälleliga o personliga tjänster

6

9

13

8

4

9

14

14

9

7

9

Uppgift saknas

13

11

14

20

8

8

9

9

9

5

16

Totalt

118

118

142

150

140

122

135

135

137

138

147

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Norrbottens län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

2

4

4

2

5

3

8

8

4

5

4

Tillverkning, gruvor och energi

12

23

19

13

17

12

11

11

15

12

11

Byggindustri

8

14

20

26

16

20

19

19

23

26

23

Handel

38

48

28

41

46

23

37

37

30

31

25

Hotell o restaurang

10

14

14

18

15

17

11

11

13

17

8

Transport

8

10

6

5

6

6

3

3

5

9

12

Finansiell verksamhet

1

0

1

1

1

1

2

2

1

0

3

Fastighetsbolag, företagstjänster

19

16

20

12

17

17

20

20

24

21

31

Utbildning, hälso- och sjukvård

1

7

3

4

5

6

1

1

4

5

5

Samhälleliga o personliga tjänster

6

9

13

8

4

9

14

14

9

7

9

Uppgift saknas

13

11

14

20

8

8

9

9

9

5

16

Totalt

118

118

142

150

140

122

135

135

137

138

147

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av konkurser 2008-2018 efter näringsgren. Index år 2008=100

 

                     

Norrbottens län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

200

200

100

250

150

400

400

200

250

200

Tillverkning, gruvor och energi

100

192

158

108

142

100

92

92

125

100

92

Byggindustri

100

175

250

325

200

250

238

238

288

325

288

Handel

100

126

74

108

121

61

97

97

79

82

66

Hotell o restaurang

100

140

140

180

150

170

110

110

130

170

80

Transport

100

125

75

63

75

75

38

38

63

113

150

Finansiell verksamhet

100

0

100

100

100

100

200

200

100

0

300

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

84

105

63

89

89

105

105

126

111

163

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

700

300

400

500

600

100

100

400

500

500

Samhälleliga o personliga tjänster

100

150

217

133

67

150

233

233

150

117

150

Uppgift saknas

100

85

108

154

62

62

69

69

69

38

123

Totalt

100

100

120

127

119

103

114

114

116

117

125

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

87

126

110

105

127

104

99

77

83

100

Tillverkning, gruvor och energi

100

140

114

101

107

109

101

91

82

78

84

Byggindustri

100

120

127

130

147

156

154

127

130

151

163

Handel

100

121

98

102

108

119

105

101

87

96

99

Hotell o restaurang

100

106

117

116

105

110

113

106

98

118

135

Transport

100

118

112

103

117

125

107

108

93

94

116

Finansiell verksamhet

100

239

203

268

242

268

287

253

276

203

237

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

103

104

97

105

116

108

98

93

91

100

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

113

110

117

147

159

149

124

121

169

208

Samhälleliga o personliga tjänster

100

201

216

203

203

237

230

207

189

215

242

Uppgift saknas

100

124

118

98

112

77

67

53

55

47

74

Totalt

100

121

115

110

119

122

114

102

96

102

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta