Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket          

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

959

3 306

4 265

23 831

72 720

96 551

22,5

24,7

Tillverkning och utvinning

2 967

12 488

15 455

131 019

420 334

551 353

19,2

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

334

1 351

1 685

12 188

38 202

50 390

19,8

24,2

Byggverksamhet

927

9 917

10 844

32 733

321 710

354 443

8,5

9,2

Handel

5 168

5 892

11 060

263 993

323 536

587 529

46,7

44,9

Transport och magasinering

1 070

5 150

6 220

49 042

180 437

229 479

17,2

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 424

1 751

4 175

85 405

83 794

169 199

58,1

50,5

Information och kommunikation

821

1 806

2 627

58 115

144 783

202 898

31,3

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

953

586

1 539

47 916

47 173

95 089

61,9

50,4

Fastighetsverksamhet

667

1 173

1 840

31 528

48 602

80 130

36,3

39,3

Företagstjänster

5 032

7 264

12 296

255 321

336 343

591 664

40,9

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 056

5 002

10 058

169 434

123 653

293 087

50,3

57,8

Utbildning

9 596

3 197

12 793

394 770

139 924

534 694

75,0

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 638

4 583

23 221

646 250

165 888

812 138

80,3

79,6

Kulturella och personliga tjänster

2 720

1 964

4 684

123 505

89 913

213 418

58,1

57,9

Näringsgren okänd

894

609

1 503

31 080

21 751

52 831

59,5

58,8

Totalt

58 226

66 039

124 265

2 356 130

2 558 763

4 914 893

46,9

47,9

Källa: Statistiska centalbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Norrbottens län

                     

Näringsgren

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 831

2 919

3 123

4 396

4 421

4 576

4 432

4 378

4 212

4 265

Tillverkning och utvinning

16 938

15 639

16 001

16 643

16 680

16 424

16 341

15 746

15 513

15 455

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 418

1 453

1 512

1 563

1 613

1 623

1 744

1 682

1 707

1 685

Byggverksamhet

9 817

9 756

10 329

10 854

11 052

10 875

11 063

10 995

10 841

10 844

Handel

10 714

10 286

10 649

10 981

11 090

11 136

11 190

11 165

11 161

11 060

Transport och magasinering

5 948

5 710

6 089

5 992

6 102

6 273

6 156

6 126

6 348

6 220

Hotell- och restaurangverksamhet

3 473

3 274

3 441

3 520

3 688

3 945

4 034

4 196

4 240

4 175

Information och kommunikation

2 872

2 778

2 646

2 723

2 876

2 822

2 736

2 675

2 634

2 627

Finans- och försäkringsverksamhet

1 500

1 562

1 517

1 479

1 504

1 509

1 565

1 476

1 558

1 539

Fastighetsverksamhet

1 637

1 610

1 545

1 608

1 657

1 712

1 694

1 902

1 865

1 840

Företagstjänster

10 401

10 126

10 391

11 092

11 550

11 385

11 681

12 005

12 128

12 296

Offentlig förvaltning och försvar

8 612

8 377

8 750

8 972

8 878

9 636

9 756

9 906

10 153

10 058

Utbildning

12 739

12 130

12 065

12 082

12 283

12 238

12 195

12 289

12 738

12 793

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 269

20 711

21 127

21 064

21 465

22 259

22 365

22 864

23 379

23 221

Kulturella och personliga tjänster

4 577

4 404

4 446

4 420

4 628

4 792

4 800

4 660

4 679

4 684

Näringsgren okänd

1 294

1 186

1 303

1 574

1 588

1 543

1 583

1 590

1 343

1 503

Totalt

116 040

111 921

114 934

118 963

121 075

122 748

123 335

123 655

124 499

124 265

Källa: Statistiska centalbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Norrbottens län. Index år 2008=100

                     

Näringsgren

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

103

110

155

156

162

157

155

149

151

Tillverkning och utvinning

100

92

94

98

98

97

96

93

92

91

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

107

110

114

114

123

119

120

119

Byggverksamhet

100

99

105

111

113

111

113

112

110

110

Handel

100

96

99

102

104

104

104

104

104

103

Transport och magasinering

100

96

102

101

103

105

103

103

107

105

Hotell- och restaurangverksamhet

100

94

99

101

106

114

116

121

122

120

Information och kommunikation

100

97

92

95

100

98

95

93

92

91

Finans- och försäkringsverksamhet

100

104

101

99

100

101

104

98

104

103

Fastighetsverksamhet

100

98

94

98

101

105

103

116

114

112

Företagstjänster

100

97

100

107

111

109

112

115

117

118

Offentlig förvaltning och försvar

100

97

102

104

103

112

113

115

118

117

Utbildning

100

95

95

95

96

96

96

96

100

100

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

97

99

99

101

105

105

107

110

109

Kulturella och personliga tjänster

100

96

97

97

101

105

105

102

102

102

Näringsgren okänd

100

92

101

122

123

119

122

123

104

116

Totalt

100

96

99

103

104

106

106

107

107

107

Källa: Statistiska centalbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta