Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Norrbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal      

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

15 687

14

25 421

22

41 108

36

113 817

Jordbruk, skogsbruk och fiske

201

9

196

9

397

18

2 129

Tillverkning och utvinning

1 614

11

1 603

11

3 217

22

14 750

Energiförsörjning; miljöverksamhet

295

18

253

16

548

34

1 621

Byggverksamhet

797

8

460

5

1 257

13

10 068

Handel

1 087

11

765

7

1 852

18

10 273

Transport och magasinering

605

11

295

5

900

16

5 723

Hotell- och restaurangverksamhet

458

13

260

7

718

20

3 503

Information och kommunikation

633

24

761

29

1 394

53

2 597

Finans- och försäkringsverksamhet

277

18

368

24

645

42

1 528

Fastighetsverksamhet

246

15

227

14

473

29

1 606

Företagstjänster

1 813

16

2 898

25

4 711

41

11 512

Offentlig förvaltning och försvar

2 085

21

4 112

42

6 197

63

9 703

Utbildning och forskning

2 194

18

6 203

51

8 397

69

12 103

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 625

12

5 952

28

8 577

40

21 571

Personliga och kulturella tjänster

628

15

895

21

1 523

36

4 224

Okänd verksamhet

129

14

173

19

302

33

906

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 271

16

2 636

10

6 907

26

25 891

   i reguljär utbildning

4 271

16

2 636

10

6 907

26

25 891

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

19 958

14

28 057

20

48 015

34

139 708

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal      

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Norrbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal       

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

15 687

14

25 421

22

41 108

36

113 817

Jordbruk, skogsbruk och fiske

201

9

196

9

397

18

2 129

Tillverkning och utvinning

1 614

11

1 603

11

3 217

22

14 750

Energiförsörjning; miljöverksamhet

295

18

253

16

548

34

1 621

Byggverksamhet

797

8

460

5

1 257

13

10 068

Handel

1 087

11

765

7

1 852

18

10 273

Transport och magasinering

605

11

295

5

900

16

5 723

Hotell- och restaurangverksamhet

458

13

260

7

718

20

3 503

Information och kommunikation

633

24

761

29

1 394

53

2 597

Finans- och försäkringsverksamhet

277

18

368

24

645

42

1 528

Fastighetsverksamhet

246

15

227

14

473

29

1 606

Företagstjänster

1 813

16

2 898

25

4 711

41

11 512

Offentlig förvaltning och försvar

2 085

21

4 112

42

6 197

63

9 703

Utbildning och forskning

2 194

18

6 203

51

8 397

69

12 103

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 625

12

5 952

28

8 577

40

21 571

Personliga och kulturella tjänster

628

15

895

21

1 523

36

4 224

Okänd verksamhet

129

14

173

19

302

33

906

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 271

16

2 636

10

6 907

26

25 891

   i reguljär utbildning

4 271

16

2 636

10

6 907

26

25 891

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

19 958

14

28 057

20

48 015

34

139 708

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal      

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta