Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens  län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 701 personer i Norrbottens län, 2,2 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

 

689

0,0

Arvidsjaur

 

 

 

 

 

1 461

0,0

Boden

1

1

13

2

17

5 322

0,3

Gällivare

 

12

2

 

14

4 364

0,3

Haparanda

 

1

2

 

3

1 793

0,2

Jokkmokk

 

 

1

 

1

1 158

0,1

Kalix

28

1

9

 

38

3 405

1,1

Kiruna

 

3

20

1

24

5 899

0,4

Luleå

18

55

169

251

493

20 933

2,4

Pajala

6

 

 

 

6

1 116

0,5

Piteå

1

12

26

 

39

8 960

0,4

Älvsbyn

 

1

 

 

1

1 660

0,1

Överkalix

 

 

 

1

1

676

0,1

Övertorneå

 

 

1

 

1

806

0,1

Norrbottens län

54

86

243

255

638

58 226

1,1

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

1

 

1

923

0,1

Arvidsjaur

1

4

2

5

12

1 578

0,8

Boden

3

16

44

18

81

6 052

1,3

Gällivare

 

16

19

4

39

5 423

0,7

Haparanda

 

5

3

3

11

1 746

0,6

Jokkmokk

 

3

5

 

8

1 258

0,6

Kalix

45

4

27

4

80

3 789

2,1

Kiruna

1

17

79

11

108

7 431

1,5

Luleå

85

178

864

373

1 500

23 487

6,4

Pajala

21

1

1

3

26

1 380

1,9

Piteå

 

42

116

13

171

10 014

1,7

Älvsbyn

 

3

5

9

17

1 679

1,0

Överkalix

 

1

1

 

2

760

0,3

Övertorneå

 

3

4

 

7

998

0,7

Norrbottens län

156

293

1 171

443

2 063

66 518

3,1

Riket

11 621

23 862

116 270

15 184

166 937

2 594 546

6,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

1

0

1

1 612

0,1

Arvidsjaur

1

4

2

5

12

3 039

0,4

Boden

4

17

57

20

98

11 374

0,9

Gällivare

0

28

21

4

53

9 787

0,5

Haparanda

0

6

5

3

14

3 539

0,4

Jokkmokk

0

3

6

0

9

2 416

0,4

Kalix

73

5

36

4

118

7 194

1,6

Kiruna

1

20

99

12

132

13 330

1,0

Luleå

103

233

1 033

624

1 993

44 420

4,5

Pajala

27

1

1

3

32

2 496

1,3

Piteå

1

54

142

13

210

18 974

1,1

Älvsbyn

0

4

5

9

18

3 339

0,5

Överkalix

0

1

1

1

3

1 436

0,2

Övertorneå

0

3

5

0

8

1 804

0,4

Norrbottens län

210

379

1 414

698

2 701

124 744

2,2

Riket

16 174

31 389

153 663

21 458

222 684

4 971 919

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta