Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Värmlands län

Riket            

Värmlands län

Riket

Areella

15 241

246 129

37,6

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

1 909

60 597

4,7

4,6

Byggindustri

2 846

110 285

7,0

8,4

Handel

3 932

142 501

9,7

10,8

Hotell och restaurang

960

35 803

2,4

2,7

Transport och kommunikation

810

33 023

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 475

370 534

18,4

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 502

104 099

6,2

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 852

213 785

12,0

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

40 527

1 316 756

100

100

Näringsgren okänd

183

7 323

 

 

Totalt

40 710

1 324 079

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta