Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Värmlands län

Riket              

Värmlands län

Riket

Areella

15 350

247 678

38,0

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 894

60 603

4,7

4,7

Byggindustri

2 794

108 293

6,9

8,3

Handel

3 935

143 297

9,7

11,0

Hotell och restaurang

945

35 191

2,3

2,7

Transport och kommunikation

819

32 419

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 324

360 715

18,1

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 501

103 201

6,2

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 818

209 659

11,9

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

40 380

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

202

8 419

 

 

Totalt

40 582

1 309 475

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta