Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

541

1 949

21 332

80 494

250-999 Tkr

181

399

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

82

125

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

79

107

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

38

84

1 790

3 387

10-49 Mnkr

89

125

2 929

4 918

50-99 Mnkr

19

25

726

1 145

100 - Mnkr

38

23

1 247

1 607

Samtliga

1 067

2 837

40 307

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2008-2017

                     

Värmlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

727

690

625

594

615

589

609

515

570

541

250-999 Tkr

205

238

205

213

179

183

186

181

171

181

1-1,9 Mnkr

82

88

81

76

74

72

67

70

79

82

2-4,9 Mnkr

89

100

84

82

69

79

64

69

66

79

5-9,9 Mnkr

51

48

52

46

55

45

59

47

48

38

10-49 Mnkr

87

102

98

83

81

76

73

82

80

89

50-99 Mnkr

35

23

27

27

27

28

23

26

22

19

100 - Mnkr

37

35

34

36

33

29

32

30

32

38

Samtliga

1 313

1 324

1 206

1 157

1 133

1 101

1 113

1 020

1 068

1 067

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

1 402

1 335

1 253

1 392

1 382

1 585

1 741

1 796

1 883

1 949

250-999 Tkr

379

348

351

330

313

344

334

371

380

399

1-1,9 Mnkr

143

149

130

124

125

133

125

126

132

125

2-4,9 Mnkr

125

125

129

109

129

114

134

115

115

107

5-9,9 Mnkr

66

62

66

85

63

67

65

79

89

84

10-49 Mnkr

118

117

120

107

109

115

115

121

122

125

50-99 Mnkr

23

24

21

26

22

18

19

19

22

25

100 - Mnkr

24

22

20

20

18

17

14

20

19

23

Samtliga

2 280

2 182

2 090

2 193

2 161

2 393

2 547

2 647

2 762

2 837

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

 -250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret