Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor    

Män          

Totalt            

Kvinnor  

Män            

Totalt          

Kvinnor

Män

Totalt

Stockholms län

599 851

649 924

1 249 775

26 098

71 870

97 968

4,4

11,1

7,8

Uppsala län

79 357

80 544

159 901

1 067

3 594

4 661

1,3

4,5

2,9

Södermanlands län

58 703

60 049

118 752

632

1 653

2 285

1,1

2,8

1,9

Östergötlands län

100 338

112 470

212 808

1 882

6 720

8 602

1,9

6,0

4,0

Jönköpings län

84 326

96 554

180 880

1 145

3 721

4 866

1,4

3,9

2,7

Kronobergs län

46 587

53 943

100 530

1 046

2 661

3 707

2,2

4,9

3,7

Kalmar län

52 966

58 556

111 522

361

1 298

1 659

0,7

2,2

1,5

Gotlands län

13 578

14 195

27 773

51

262

313

0,4

1,8

1,1

Blekinge län

33 873

38 427

72 300

759

2 156

2 915

2,2

5,6

4,0

Skåne län

292 083

307 022

599 105

5 689

19 404

25 093

1,9

6,3

4,2

Hallands län

69 953

72 028

141 981

646

2 006

2 652

0,9

2,8

1,9

Västra Götalands län

405 952

445 477

851 429

8 381

26 639

35 020

2,1

6,0

4,1

Värmlands län

61 044

65 570

126 614

633

2 489

3 122

1,0

3,8

2,5

Örebro län

67 151

72 927

140 078

921

2 941

3 862

1,4

4,0

2,8

Västmanlands län

57 651

63 241

120 892

545

2 001

2 546

0,9

3,2

2,1

Dalarnas län

63 719

70 201

133 920

405

1 714

2 119

0,6

2,4

1,6

Gävleborgs län

62 203

67 932

130 135

591

1 805

2 396

1,0

2,7

1,8

Västernorrlands län

55 332

61 255

116 587

1 013

3 119

4 132

1,8

5,1

3,5

Jämtlands län

30 677

33 275

63 952

234

953

1 187

0,8

2,9

1,9

Västerbottens län

62 560

69 134

131 694

825

3 233

4 058

1,3

4,7

3,1

Norrbottens län

58 226

66 039

124 265

622

2 032

2 654

1,1

3,1

2,1

Riket

2 356 130

2 558 763

4 914 893

53 548

162 274

215 822

2,3

6,3

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta