Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västmanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 332

15

27 265

23

44 597

38

117 504

Jordbruk, skogsbruk och fiske

188

15

129

10

317

25

1 272

Tillverkning och utvinning

2 631

13

3 833

19

6 464

32

19 872

Energiförsörjning; miljöverksamhet

300

20

334

22

634

42

1 492

Byggverksamhet

700

8

459

5

1 159

13

8 768

Handel

1 703

13

1 114

8

2 817

21

13 369

Transport och magasinering

565

11

317

6

882

17

5 098

Hotell- och restaurangverksamhet

363

12

204

6

567

18

3 140

Information och kommunikation

687

26

966

36

1 653

62

2 654

Finans- och försäkringsverksamhet

217

18

436

36

653

54

1 202

Fastighetsverksamhet

302

17

333

19

635

36

1 772

Företagstjänster

2 394

17

3 606

26

6 000

43

13 875

Offentlig förvaltning och försvar

1 681

24

2 854

40

4 535

64

7 053

Utbildning och forskning

2 127

18

5 668

47

7 795

65

12 153

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 731

13

6 098

29

8 829

42

20 978

Personliga och kulturella tjänster

635

16

816

20

1 451

36

4 032

Okänd verksamhet

108

14

98

13

206

27

774

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 884

15

3 019

9

7 903

24

32 292

   i reguljär utbildning

4 884

15

3 019

9

7 903

24

32 292

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

22 216

15

30 284

20

52 500

35

149 796

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västmanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 332

15

27 265

23

44 597

38

117 504

Jordbruk, skogsbruk och fiske

188

15

129

10

317

25

1 272

Tillverkning och utvinning

2 631

13

3 833

19

6 464

32

19 872

Energiförsörjning; miljöverksamhet

300

20

334

22

634

42

1 492

Byggverksamhet

700

8

459

5

1 159

13

8 768

Handel

1 703

13

1 114

8

2 817

21

13 369

Transport och magasinering

565

11

317

6

882

17

5 098

Hotell- och restaurangverksamhet

363

12

204

6

567

18

3 140

Information och kommunikation

687

26

966

36

1 653

62

2 654

Finans- och försäkringsverksamhet

217

18

436

36

653

54

1 202

Fastighetsverksamhet

302

17

333

19

635

36

1 772

Företagstjänster

2 394

17

3 606

26

6 000

43

13 875

Offentlig förvaltning och försvar

1 681

24

2 854

40

4 535

64

7 053

Utbildning och forskning

2 127

18

5 668

47

7 795

65

12 153

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 731

13

6 098

29

8 829

42

20 978

Personliga och kulturella tjänster

635

16

816

20

1 451

36

4 032

Okänd verksamhet

108

14

98

13

206

27

774

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 884

15

3 019

9

7 903

24

32 292

   i reguljär utbildning

4 884

15

3 019

9

7 903

24

32 292

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

22 216

15

30 284

20

52 500

35

149 796

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta