Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

 

Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västmanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 750

15

28 125

24

45 875

38

119 405

Jordbruk, skogsbruk och fiske

185

14

140

11

325

25

1 285

Tillverkning och utvinning

2 640

13

3 910

19

6 550

32

20 190

Energiförsörjning; miljöverksamhet

320

21

360

23

680

44

1 545

Byggverksamhet

740

8

465

5

1 205

14

8 875

Handel

1 725

13

1 165

9

2 890

21

13 685

Transport och magasinering

590

11

325

6

915

17

5 245

Hotell- och restaurangverksamhet

345

11

205

6

550

17

3 180

Information och kommunikation

685

26

1 010

38

1 695

64

2 655

Finans- och försäkringsverksamhet

230

19

445

37

675

56

1 205

Fastighetsverksamhet

305

17

340

19

645

36

1 775

Företagstjänster

2 480

17

3 760

26

6 240

44

14 225

Offentlig förvaltning och försvar

1 870

26

2 975

41

4 845

67

7 260

Utbildning och forskning

2 155

17

5 865

47

8 020

64

12 605

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 760

13

6 265

30

9 025

43

20 875

Personliga och kulturella tjänster

630

16

835

21

1 465

36

4 015

Okänd verksamhet

85

11

75

10

160

21

775

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 570

14

3 080

10

7 650

24

31 530

   i reguljär utbildning

2 470

26

1 190

13

3 660

39

9 340

   ej i reguljär utbildning

2 100

9

1 885

8

3 985

18

22 195

Totalt

22 320

15

31 205

21

53 525

35

150 935

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

718 300

16

1 308 565

28

2 026 865

44

4 621 525

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 030

12

5 330

9

12 360

22

57 005

Tillverkning och utvinning

69 165

13

90 410

17

159 575

30

534 055

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 000

18

11 590

24

20 590

42

49 075

Byggverksamhet

30 650

9

22 760

7

53 410

16

339 700

Handel

83 190

15

75 870

14

159 060

29

547 915

Transport och magasinering

28 915

13

22 375

10

51 290

23

221 550

Hotell- och restaurangverksamhet

20 870

14

12 435

8

33 305

22

149 085

Information och kommunikation

49 325

24

94 390

46

143 715

71

203 600

Finans- och försäkringsverksamhet

17 825

19

40 070

43

57 895

62

93 355

Fastighetsverksamhet

13 460

19

16 000

22

29 460

41

71 935

Företagstjänster

99 315

18

191 300

34

290 615

52

564 125

Offentlig förvaltning och försvar

66 700

23

144 700

49

211 400

72

295 405

Utbildning och forskning

79 760

16

267 890

52

347 650

68

512 825

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 555

14

257 050

34

361 605

48

754 530

Personliga och kulturella tjänster

33 530

17

50 805

26

84 335

44

193 355

Okänd verksamhet

5 010

15

5 590

16

10 600

31

34 005

Icke förvärvsarbetande, Totalt

207 540

17

171 450

14

378 990

32

1 193 705

   i reguljär utbildning

113 115

32

62 030

18

175 145

49

354 030

   ej i reguljär utbildning

94 425

11

101 830

12

196 255

23

839 675

Totalt

925 840

16

1 480 015

25

2 405 855

41

5 815 230

Källa: Statistiska centralbyrån

               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta