Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Västmanlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

117 504

1

2

7

22

30

15

23

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 272

2

1

13

30

29

15

10

Tillverkning och utvinning

19 872

1

1

9

28

29

13

19

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 492

0

7

26

25

20

22

Byggverksamhet

8 768

1

1

10

33

42

8

5

Handel

13 369

1

2

10

23

44

13

8

Transport och magasinering

5 098

1

3

12

31

36

11

6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 140

3

9

14

20

35

12

6

Information och kommunikation

2 654

0

...

3

10

24

26

36

Finans- och försäkringsverksamhet

1 202

0

...

3

11

31

18

36

Fastighetsverksamhet

1 772

0

2

8

27

27

17

19

Företagstjänster

13 875

1

3

8

17

28

17

26

Offentlig förvaltning och försvar

7 053

0

1

3

13

20

24

40

Utbildning och forskning

12 153

0

1

3

13

19

18

47

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 978

0

2

5

23

28

13

29

Personliga och kulturella tjänster

4 032

0

2

9

20

32

16

20

Okänd verksamhet

774

1

6

13

28

26

14

13

Icke förvärvsarbetande, Totalt

32 292

6

10

19

22

18

15

9

   i reguljär utbildning

32 292

6

10

19

22

18

15

9

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

149 796

2

3

10

22

28

15

20

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 568 497

1

1

7

19

28

15

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 782

2

2

15

30

31

12

9

Tillverkning och utvinning

526 915

1

1

11

27

30

13

16

Energiförsörjning; miljöverksamhet

48 314

0

1

8

24

26

18

23

Byggverksamhet

330 891

3

1

11

30

40

9

6

Handel

545 298

1

1

9

20

40

15

14

Transport och magasinering

218 249

1

2

12

28

34

13

10

Hotell- och restaurangverksamhet

149 756

3

7

12

19

37

14

8

Information och kommunikation

196 937

2

0

2

7

19

24

45

Finans- och försäkringsverksamhet

92 157

1

0

2

9

27

19

42

Fastighetsverksamhet

70 353

1

1

9

24

25

19

22

Företagstjänster

550 691

1

2

7

14

25

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

284 130

0

0

2

11

16

22

48

Utbildning och forskning

507 447

1

1

3

11

16

16

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

762 497

0

1

5

21

25

14

33

Personliga och kulturella tjänster

192 042

1

2

8

17

29

17

26

Okänd verksamhet

34 038

2

5

12

25

25

14

17

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 206 084

8

8

16

20

18

17

14

   i reguljär utbildning

1 206 084

8

8

16

20

18

17

14

   ej i reguljär utbildning

0

0

...

...

Totalt

5 774 581

2

3

9

19

26

16

25

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Västmanlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

117 504

1

2

7

22

30

15

23

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 272

2

1

13

30

29

15

10

Tillverkning och utvinning

19 872

1

1

9

28

29

13

19

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 492

0

7

26

25

20

22

Byggverksamhet

8 768

1

1

10

33

42

8

5

Handel

13 369

1

2

10

23

44

13

8

Transport och magasinering

5 098

1

3

12

31

36

11

6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 140

3

9

14

20

35

12

6

Information och kommunikation

2 654

0

...

3

10

24

26

36

Finans- och försäkringsverksamhet

1 202

0

...

3

11

31

18

36

Fastighetsverksamhet

1 772

0

2

8

27

27

17

19

Företagstjänster

13 875

1

3

8

17

28

17

26

Offentlig förvaltning och försvar

7 053

0

1

3

13

20

24

40

Utbildning och forskning

12 153

0

1

3

13

19

18

47

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 978

0

2

5

23

28

13

29

Personliga och kulturella tjänster

4 032

0

2

9

20

32

16

20

Okänd verksamhet

774

1

6

13

28

26

14

13

Icke förvärvsarbetande, Totalt

32 292

6

10

19

22

18

15

9

   i reguljär utbildning

32 292

6

10

19

22

18

15

9

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

149 796

2

3

10

22

28

15

20

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 568 497

1

1

7

19

28

15

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 782

2

2

15

30

31

12

9

Tillverkning och utvinning

526 915

1

1

11

27

30

13

16

Energiförsörjning; miljöverksamhet

48 314

0

1

8

24

26

18

23

Byggverksamhet

330 891

3

1

11

30

40

9

6

Handel

545 298

1

1

9

20

40

15

14

Transport och magasinering

218 249

1

2

12

28

34

13

10

Hotell- och restaurangverksamhet

149 756

3

7

12

19

37

14

8

Information och kommunikation

196 937

2

0

2

7

19

24

45

Finans- och försäkringsverksamhet

92 157

1

0

2

9

27

19

42

Fastighetsverksamhet

70 353

1

1

9

24

25

19

22

Företagstjänster

550 691

1

2

7

14

25

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

284 130

0

0

2

11

16

22

48

Utbildning och forskning

507 447

1

1

3

11

16

16

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

762 497

0

1

5

21

25

14

33

Personliga och kulturella tjänster

192 042

1

2

8

17

29

17

26

Okänd verksamhet

34 038

2

5

12

25

25

14

17

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 206 084

8

8

16

20

18

17

14

   i reguljär utbildning

1 206 084

8

8

16

20

18

17

14

   ej i reguljär utbildning

0

0

...

...

Totalt

5 774 581

2

3

9

19

26

16

25

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta