Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

 

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

2

6

35

 

43

2 529

1,7

Fagersta

14

1

11

 

26

3 142

0,8

Hallstahammar

 

 

1

 

1

2 773

0,0

Kungsör

31

 

1

 

32

1 294

2,5

Köping

5

 

18

 

23

5 732

0,4

Norberg

 

 

 

 

 

938

0,0

Sala

 

1

11

 

12

4 202

0,3

Skinnskatteberg

 

 

 

 

 

755

0,0

Surahammar

 

 

2

 

2

1 388

0,1

Västerås

13

109

275

43

440

35 607

1,2

Västmanlands län

65

117

354

43

579

58 360

1,0

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

9

9

123

10

151

3 133

4,8

Fagersta

17

7

18

 

42

3 706

1,1

Hallstahammar

 

3

13

 

16

2 757

0,6

Kungsör

88

 

8

 

96

1 503

6,4

Köping

13

5

48

 

66

6 698

1,0

Norberg

 

1

6

 

7

1 062

0,7

Sala

1

6

21

 

28

4 260

0,7

Skinnskatteberg

 

 

 

 

 

976

0,0

Surahammar

 

6

4

 

10

1 480

0,7

Västerås

22

328

1 143

145

1 638

38 966

4,2

Västmanlands län

150

365

1 384

155

2 054

64 541

3,2

Riket

11 621

23 862

116 270

15 184

166 937

2 594 546

6,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

11

15

158

10

194

5 662

3,4

Fagersta

31

8

29

0

68

6 848

1,0

Hallstahammar

0

3

14

0

17

5 530

0,3

Kungsör

119

0

9

0

128

2 797

4,6

Köping

18

5

66

0

89

12 430

0,7

Norberg

0

1

6

0

7

2 000

0,4

Sala

1

7

32

0

40

8 462

0,5

Skinnskatteberg

0

0

0

0

0

1 731

0,0

Surahammar

0

6

6

0

12

2 868

0,4

Västerås

35

437

1 418

188

2 078

74 573

2,8

Västmanlands län

215

482

1 738

198

2 633

122 901

2,1

Riket

16 174

31 389

153 663

21 458

222 684

4 971 919

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta