Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2018

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arboga

201

69

 

3

273

2 529

10,8

Fagersta

183

59

 

 

242

3 142

7,7

Hallstahammar

161

26

 

 

187

2 773

6,7

Kungsör

61

21

 

 

82

1 294

6,3

Köping

408

124

2

3

537

5 732

9,4

Norberg

40

15

 

 

55

938

5,9

Sala

354

95

25

3

477

4 202

11,4

Skinnskatteberg

41

36

 

 

77

755

10,2

Surahammar

67

25

 

2

94

1 388

6,8

Västerås

2 861

1 078

50

19

4 008

35 607

11,3

Västmanlands län

4 377

1 548

77

30

6 032

58 360

10,3

Riket

182 800

79 701

5 077

3 433

271 011

2 377 373

11,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arboga

106

77

 

2

185

3 133

5,9

Fagersta

102

76

 

 

178

3 706

4,8

Hallstahammar

67

39

 

3

109

2 757

4,0

Kungsör

29

15

 

 

44

1 503

2,9

Köping

188

108

3

4

303

6 698

4,5

Norberg

31

14

 

 

45

1 062

4,2

Sala

171

100

10

4

285

4 260

6,7

Skinnskatteberg

18

21

 

 

39

976

4,0

Surahammar

29

24

 

4

57

1 480

3,9

Västerås

1 676

1 298

19

39

3 032

38 966

7,8

Totalt

2 417

1 772

32

56

4 277

64 541

6,6

Riket

111 690

83 004

3 220

4 951

202 865

2 594 546

7,8

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arboga

307

146

0

5

458

5 662

8,1

Fagersta

285

135

0

0

420

6 848

6,1

Hallstahammar

228

65

0

3

296

5 530

5,4

Kungsör

90

36

0

0

126

2 797

4,5

Köping

596

232

5

7

840

12 430

6,8

Norberg

71

29

0

0

100

2 000

5,0

Sala

525

195

35

7

762

8 462

9,0

Skinnskatteberg

59

57

0

0

116

1 731

6,7

Surahammar

96

49

0

6

151

2 868

5,3

Västerås

4 537

2 376

69

58

7 040

74 573

9,4

Västmanlands län

6 794

3 320

109

86

10 309

122 901

8,4

Riket

294 490

162 705

8 297

8 384

473 876

4 971 919

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2010-2018

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arboga

281

303

325

309

305

295

308

308

273

Fagersta

243

249

219

237

238

241

246

238

242

Hallstahammar

209

194

199

221

222

206

199

181

187

Kungsör

87

80

79

78

85

75

73

74

82

Köping

474

478

514

514

527

508

510

489

537

Norberg

70

70

69

50

58

60

63

58

55

Sala

468

476

488

494

476

471

493

465

477

Skinnskatteberg

86

88

95

88

81

78

81

77

77

Surahammar

116

126

116

114

112

108

106

96

94

Västerås

3 481

3 777

3 786

3 789

3 727

3 709

3 834

3 952

4 008

Västmanlands län

5 515

5 841

5 890

5 894

5 831

5 751

5 913

5 938

6 032

Riket

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

269 103

271 011

Kommun/ Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arboga

136

143

143

147

156

169

183

187

185

Fagersta

134

133

138

141

140

153

147

146

178

Hallstahammar

112

124

113

135

131

125

127

121

109

Kungsör

38

32

41

33

48

42

42

51

44

Köping

267

265

308

299

309

281

303

301

303

Norberg

36

40

44

34

51

43

36

39

45

Sala

238

255

253

258

271

270

263

273

285

Skinnskatteberg

30

32

32

37

34

38

44

41

39

Surahammar

59

66

66

64

72

74

75

69

57

Västerås

2 263

2 431

2 253

2 359

2 363

2 424

2 526

2 696

3 032