Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andel övergångar till högre studier inom tre år bland de som avslutat gymnasiet 2016/17 är högst i Kalix kommun där 41,4 procent började högskola/universitet. Lägst är andelen övergångar i Haparanda kommun med 20 procent. Genomsnittet för riket är 46,4 procent och för Norrbottens län är 34,2 procent.

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arjeplog 45,5 33,3 40,0
Arvidsjaur 40,0 26,3 33,3
Boden 41,2 30,9 35,7
Gällivare 35,3 14,8 25,6
Haparanda 22,6 17,6 20,0
Jokkmokk 47,6 20,0 33,3
Kalix 57,9 28,9 41,4
Kiruna 41,0 18,8 30,1
Luleå 44,8 35,9 40,4
Pajala 30,8 31,3 31,0
Piteå 34,4 26,7 29,9
Älvsbyn 32,0 17,9 23,4
Överkalix 66,7 21,4 35,0
Övertorneå 50,0 36,1 40,4
Norrbottens län 41,2 28,0 34,2
Riket 52,5 40,3 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Arjeplog 33,3 59,1 47,8 39,5 22,2 37,5 25,9 39,1 28,6 20,0 40,0
Arvidsjaur 33,3 32,5 21,0 33,3 25,3 26,8 34,9 35,7 25,5 37,0 33,3
Boden 44,7 39,8 41,9 43,4 38,8 35,3 35,3 29,7 33,6 35,6 35,7
Gällivare 30,0 34,2 36,1 27,3 28,5 19,6 23,4 26,0 30,8 25,0 25,6
Haparanda 28,7 30,7 39,2 32,4 36,0 23,3 25,6 32,9 25,8 29,6 20,0
Jokkmokk 33,3 42,3 45,5 31,7 33,3 44,4 19,1 27,3 42,9 33,3 33,3
Kalix 46,9 42,7 32,0 41,0 44,3 40,3 38,9 34,4 41,9 41,7 41,4
Kiruna 34,1 34,4 33,1 27,5 28,6 29,7 26,6 20,3 30,0 27,2 30,1
Luleå 41,5 42,4 45,9 33,8 41,1 41,2 44,2 43,3 43,2 42,5 40,4
Pajala 24,7 33,8 26,5 32,4 24,5 21,2 24,1 28,8 11,9 26,0 31,0
Piteå 36,5 39,9 39,3 40,9 37,2 38,4 33,8 29,1 35,7 27,4 29,9
Älvsbyn 20,8 38,5 31,9 39,0 34,0 31,6 29,5 17,5 28,2 33,9 23,4
Överkalix 18,9 34,1 44,2 26,3 20,5 19,4 31,0 40,0 27,3 36,8 35,0
Övertorneå 39,4 50,0 45,3 37,8 42,4 39,0 21,5 38,2 35,4 38,1 40,4
Norrbottens län 37,0 39,4 39,5 35,7 36,4 35,4 34,5 32,4 35,8 34,4 34,2
Riket 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Arjeplog 100 177 144 119 67 113 78 117 86 60 120
Arvidsjaur 100 98 63 100 76 80 105 107 77 111 100
Boden 100 89 94 97 87 79 79 66 75 80 80
Gällivare 100 114 120 91 95 65 78 87 103 83 85
Haparanda 100 107 137 113 125 81 89 115 90 103 70
Jokkmokk 100 127 137 95 100 133 58 82 129 100 100
Kalix 100 91 68 87 94 86 83 73 89 89 88
Kiruna 100 101 97 81 84 87 78 60 88 80 88
Luleå 100 102 111 82 99 99 106 104 104 102 97
Pajala 100 137 107 131 99 86 98 117 48 105 126
Piteå 100 109 108 112 102 105 93 80 98 75 82
Älvsbyn 100 185 153 188 164 152 142 84 135 163 113
Överkalix 100 180 234 139 109 102 164 212 144 195 185
Övertorneå 100 127 115 96 108 99 55 97 90 97 103
Norrbottens län 100 107 107 97 98 96 93 88 97 93 92
Riket 100 103 106 101 100 99 100 106 106 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta