Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2023-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2019/2020 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arvika 55,6 37,9 46,5
Eda 54,5 13,8 35,5
Filipstad 35,9 42,9 39,2
Forshaga 27,6 19,1 22,4
Grums 50,0 21,1 32,3
Hagfors 56,3 28,6 43,3
Hammarö 58,1 45,2 52,0
Karlstad 50,7 43,8 47,2
Kil 51,1 31,8 39,8
Kristinehamn 57,6 28,3 41,8
Munkfors 77,8 0,0 36,4
Storfors 47,4 21,4 36,4
Sunne 45,3 27,7 35,6
Säffle 37,3 30,0 33,8
Torsby 42,2 25,0 33,3
Årjäng 36,7 13,5 22,0
Värmlands län 49,8 34,0 41,6
Riket 57,2 41,8 49,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2009/10-2019/20 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Arvika 33,2 35,5 32,5 32,5 36,5 34,2 42,3 40,6 39,4 32,1 46,5
Eda 23,0 18,8 36,2 36,2 18,2 31,8 19,6 20,4 39,1 38,6 35,5
Filipstad 31,4 29,4 20,2 20,2 25,9 31,3 32,6 36,4 29,4 35,3 39,2
Forshaga 35,7 31,7 34,9 34,9 37,8 37,5 37,8 29,9 33,3 32,7 22,4
Grums 29,2 34,5 28,0 28,0 24,6 20,0 40,6 44,4 30,0 34,0 32,3
Hagfors 32,4 40,6 36,7 36,7 50,9 37,1 34,1 36,1 41,1 40,5 43,3
Hammarö 49,8 45,3 42,9 42,9 44,8 47,7 40,7 54,9 48,7 50,0 52,0
Karlstad 47,8 43,1 46,8 46,8 50,2 43,5 44,1 49,0 49,4 44,6 47,2
Kil 35,1 36,3 31,5 31,5 40,0 36,0 32,1 29,0 35,8 34,0 39,8
Kristinehamn 37,5 36,3 40,1 40,1 37,6 45,6 45,3 36,5 35,0 42,9 41,8
Munkfors 21,9 28,1 32,4 32,4 40,6 31,6 32,0 20,0 31,3 45,2 36,4
Storfors 28,2 30,2 16,7 16,7 31,3 34,3 25,7 39,4 29,6 30,0 36,4
Sunne 31,2 36,1 33,2 33,2 31,4 31,0 37,9 30,4 31,6 30,9 35,6
Säffle 27,4 26,0 32,0 32,0 34,8 37,1 46,2 43,4 38,7 44,1 33,8
Torsby 36,6 29,4 33,0 33,0 35,0 41,3 33,0 40,0 41,2 46,1 33,3
Årjäng 26,0 35,2 27,4 27,4 37,2 35,8 35,4 30,0 33,7 25,9 22,0
Värmlands län 37,8 36,8 37,6 37,6 40,5 39,1 39,8 41,0 41,0 40,2 41,6
Riket 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0 49,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2009/10-2019/20 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2009/10=100

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Arvika 100 107 98 98 110 103 127 122 119 97 140
Eda 100 82 158 158 79 138 85 89 170 168 154
Filipstad 100 94 65 65 83 100 104 116 94 113 125
Forshaga 100 89 98 98 106 105 106 84 93 92 63
Grums 100 118 96 96 84 69 139 152 103 117 111
Hagfors 100 125 113 113 157 114 105 111 127 125 134
Hammarö 100 91 86 86 90 96 82 110 98 100 105
Karlstad 100 90 98 98 105 91 92 103 103 93 99
Kil 100 103 90 90 114 103 91 83 102 97 113
Kristinehamn 100 97 107 107 100 122 121 97 93 114 111
Munkfors 100 129 148 148 186 144 146 91 143 207 166
Storfors 100 107 59 59 111 122 91 140 105 106 129
Sunne 100 116 106 106 101 100 122 97 101 99 114
Säffle 100 95 117 117 127 135 169 158 141 161 123
Torsby 100 80 90 90 96 113 90 109 113 126 91
Årjäng 100 136 105 105 143 138 136 115 130 100 85
Värmlands län 100 98 100 100 107 104 105 109 109 106 110
Riket 100 99 98 98 105 105 106 108 112 114 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta