Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2023-11-28
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arvika

232

214

127

87

92,1

59,3

40,7

Eda

.

.

.

.

.

.

.

Filipstad

71

56

14

42

78,6

25,0

75,0

Forshaga

59

55

 

55

92,7

0,0

100,0

Grums

.

.

.

.

.

.

.

Hagfors

96

90

45

45

93,3

50,0

50,0

Hammarö

.

.

.

.

.

.

.

Karlstad

1 675

1 549

1 040

509

92,5

67,1

32,9

Kil

.

.

.

.

.

.

.

Kristinehamn

156

143

73

70

91,6

51,0

49,0

Munkfors

.

.

.

.

.

.

.

Storfors

69

67

67

.

97,0

100,0

.

Sunne

94

93

15

78

98,9

16,1

83,9

Säffle

101

90

..

84

88,9

..

93,3

Torsby

113

106

72

34

93,4

67,9

32,1

Årjäng

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands län

2 668

2 042

1 267

775

76,5

62,0

38,0

Riket

96 516

87 585

60 007

27 578

90,7

68,5

31,5

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 50,9 58,6 62,1 56,9 54,2 55,3 52,9 52,0 47,6 59,3
Eda . . . . . . . . . .
Filipstad 28,6 26,2 30,6 28,3 . . . 29,8 33,8 25,0
Forshaga . . . . . . . . . 0,0
Grums . . . . . . . . . .
Hagfors 61,9 55,1 46,3 51,7 . . . 64,4 45,9 50,0
Hammarö . . . . . . . . . .
Karlstad 64,5 65,3 63,9 71,1 71,2 69,8 69,8 68,8 65,3 67,1
Kil . . . . . . . . . .
Kristinehamn 59,0 58,6 70,1 59,7 . . . 54,7 43,6 51,0
Munkfors . . . . . . . . . .
Storfors 100 100 100 100 . . . 100 100 100
Sunne 48,4 36,4 27,3 28,0 . . . 12,4 21,6 16,1
Säffle 20,8 17,9 16,7 16,0 . . . 18,3 15,6 ..
Torsby 46,0 74,1 58,1 64,7 . . . 59,4 63,0 67,9
Årjäng 66,7 27,3 . 57,1 . . . 33,3 25,0 ..
Värmlands län 55,6 57,8 57,3 60,9 62,0 61,3 61,7 59,0 55,8 62,0
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4 68,3 62,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 100 115 122 112 107 109 104 102 94 117
Eda 100 . . . . . . . . .
Filipstad 100 92 107 99 . . . 104 118 88
Forshaga 100 . . . . . . . . .
Grums 100 . . . . . . . . .
Hagfors 100 89 75 84 . . . 104 74 81
Hammarö 100 . . . . . . . . .
Karlstad 100 101 99 110 110 108 108 107 101 104
Kil 100 . . . . . . . . .
Kristinehamn 100 99 119 101 . . . 93 74 86
Munkfors 100 . . . . . . . . .
Storfors 100 100 100 100 . . . 100 100 100
Sunne 100 75 56 58 . . . 26 45 33
Säffle 100 86 80 77 . . . 88 75 .
Torsby 100 161 126 141 . . . 129 137 148
Årjäng 100 41 .. 86 . . . 50 38 .
Värmlands län 100 104 103 109 111 110 111 106 100 112
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103 105 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta