Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2019, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 5 310 83 15,7
Uppsala län 2 301 36 15,8
Södermanlands län 1 823 32 17,5
Östergötlands län 2 941 51 17,4
Jönköpings län 2 229 37 16,5
Kronobergs län 1 269 17 13,8
Kalmar län 1 522 24 16,1
Gotlands län 825 9 11,2
Blekinge län 880 12 13,7
Skåne län 6 516 113 17,3
Hallands län 2 746 43 15,8
Västra Götalands län 7 433 115 15,5
Värmlands län 1 356 18 13,2
Örebro län 1 238 18 14,5
Västmanlands län 1 345 27 19,9
Dalarnas län 1 185 14 11,9
Gävleborgs län 861 11 12,3
Västernorrlands län 636 10 16,2
Jämtlands län 830 15 17,6
Västerbottens län 490 6 13,0
Norrbottens län 208 5 23,8
Riket 43 944 698 15,9
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2019. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 14,9 16,9 17,4 15,7
Uppsala län 14,2 14,0 16,0 15,8
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8 17,5
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5 17,4
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2 16,5
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4 13,8
Kalmar län 13,4 16,5 16,7 16,1
Gotlands län 9,4 10,5 10,3 11,2
Blekinge län 15,5 16,4 14,5 13,7
Skåne län 15,6 16,6 17,4 17,3
Hallands län 16,1 17,1 17,1 15,8
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9 15,5
Värmlands län 10,6 11,6 12,7 13,2
Örebro län 10,9 12,8 13,8 14,5
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1 19,9
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8 11,9
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7 12,3
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3 16,2
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7 17,6
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6 13,0
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2 23,8
Riket 14,0 15,1 16,1 15,9
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2019. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 113 117 105
Uppsala län 100 99 113 111
Södermanlands län 100 113 106 94
Östergötlands län 100 96 96 96
Jönköpings län 100 101 99 108
Kronobergs län 100 105 100 96
Kalmar län 100 123 125 120
Gotlands län 100 112 110 119
Blekinge län 100 106 94 88
Skåne län 100 106 112 111
Hallands län 100 106 106 98
Västra Götalands län 100 113 134 140
Värmlands län 100 109 120 125
Örebro län 100 117 127 133
Västmanlands län 100 112 119 118
Dalarnas län 100 112 126 138
Gävleborgs län 100 142 144 140
Västernorrlands län 100 92 166 127
Jämtlands län 100 142 174 241
Västerbottens län 100 126 117 112
Norrbottens län 100 168 179 146
Riket 100 108 115 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta