Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring

Undersökningen baseras på ett urval av ca 7 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.

PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus fördelat efter energikälla/energibärare 2021, GWh

               

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

87

429

2 955

35

560

4 067

Uppsala län

206

540

..

395

1 145

Södermanlands län

..

144

615

362

1 121

Östergötlands län

..

384

616

434

1 439

Jönköpings län

..

238

572

..

..

583

1 422

Kronobergs län

..

252

319

..

352

961

Kalmar län

..

199

360

..

317

894

Gotlands län

25

162

267

454

Blekinge län

..

47

421

272

743

Skåne län

40

775

1 919

206

64

1 024

4 029

Hallands län

..

142

664

..

..

358

1 243

Västra Götalands län

67

682

2 700

32

1 292

4 772

Värmlands län

..

166

478

..

358

1 052

Örebro län

..

270

485

..

219

1 026

Västmanlands län

..

342

284

188

816

Dalarnas län

212

473

..

506

1 208

Gävleborgs län

290

570

490

1 350

Västernorrlands län

..

178

434

251

878

Jämtlands län

..

127

396

..

256

812

Västerbottens län

..

212

634

492

1 353

Norrbottens län

..

352

449

..

127

953

Riket

410

5 673

16 045

288

219

9 101

31 736

               

Region

Andelar (procent)

Olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

2,1

10,5

72,7

0,9

13,8

100

Uppsala län

18,0

47,2

..

34,5

100

Södermanlands län

..

12,8

54,9

32,3

100

Östergötlands län

..

26,7

42,8

30,2

100

Jönköpings län

..

16,7

40,2

..

..

41,0

100

Kronobergs län

..

26,2

33,2

..

36,6

100

Kalmar län

..

22,3

40,3

..

35,5

100

Gotlands län

5,5

35,7

58,8

100

Blekinge län

..

6,3

56,7

36,6

100

Skåne län

1,0

19,2

47,6

5,1

1,6

25,4

100

Hallands län

..

11,4

53,4

..

..

28,8

100

Västra Götalands län

1,4

14,3

56,6

0,7

27,1

100

Värmlands län

..

15,8

45,4

..

34,0

100

Örebro län

..

26,3

47,3

..

21,3

100

Västmanlands län

..

41,9

34,8

23,0

100

Dalarnas län

17,5

39,2

..

41,9

100

Gävleborgs län

21,5

42,2

36,3

100

Västernorrlands län

..

20,3

49,4

28,6

100

Jämtlands län

..

15,6

48,8

..

31,5

100

Västerbottens län

..

15,7

46,9

36,4

100

Norrbottens län

..

36,9

47,1

..

13,3

100

Riket

1,3

17,9

50,6

0,9

0,7

28,7

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta