Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Communications // Passengers by airport in the c…

Passengers by airport in the county

Last update 2021-01-18
Explanation

The Swedish Transport Agency compiles monthly and yearly reports on domestic and international air traffic, passengers, take-offs, landings, air cargo etc. covering every airport in Sweden.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passengers by airport in 2020

Airport No. passengers Percentage
Halmstad 31 584 100
Halland County 31 584 100
Passengers by airport in 2000-2020

Year Halmstad Total Halland County
2000 164 456 164 456
2001 140 849 140 849
2002 132 136 132 136
2003 192 094 192 094
2004 140 251 140 251
2005 111 649 111 649
2006 117 135 117 135
2007 114 864 114 864
2008 113 501 113 501
2009 92 697 92 697
2010 93 640 93 640
2011 104 755 104 755
2012 95 655 95 655
2013 116 219 116 219
2014 126 147 126 147
2015 119 959 119 959
2016 122 930 122 930
2017 133 450 133 450
2018 134 836 134 836
2019 124 415 124 415
2020 31 584 31 584
Passengers by airport in 2000-2020. Index year 2000=100

Year Halmstad Total Halland County
2000 100 100
2001 86 86
2002 80 80
2003 117 117
2004 85 85
2005 68 68
2006 71 71
2007 70 70
2008 69 69
2009 56 56
2010 57 57
2011 64 64
2012 58 58
2013 71 71
2014 77 77
2015 73 73
2016 75 75
2017 81 81
2018 82 82
2019 76 76
2020 19 19

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta