Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Culture and recreation // Culture costs by municipality

Culture costs by municipality

Last update 2021-09-02
Explanation

Costs for libraries, cultural associations, museums and schools of music or culture.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Culture.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Falkenberg 1 029
Halmstad 1 442
Hylte 1 622
Kungsbacka 1 034
Laholm 1 219
Varberg 1 362
Halland County 1 285
Sweden 1 295
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Culture

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 857 856 872 897 909 922 928 988 991 985 1 029
Halmstad 1 257 1 259 1 285 1 338 1 289 1 338 1 289 1 387 1 361 1 407 1 442
Hylte 729 717 758 774 814 831 820 986 1 164 1 284 1 622
Kungsbacka 965 1 013 1 043 1 075 1 067 1 079 1 071 1 109 1 085 1 122 1 034
Laholm 877 943 957 1 027 1 027 1 015 1 089 1 180 1 110 1 183 1 219
Varberg 874 881 1 218 1 078 1 033 969 1 206 1 281 1 269 1 302 1 362
Halland County 926 945 1 022 1 032 1 023 1 026 1 067 1 155 1 163 1 214 1 285
Sweden 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 295
Municipality gross expences in 2010-2020. Culture. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 100 102 105 106 108 108 115 116 115 120
Halmstad 100 100 102 106 103 106 103 110 108 112 115
Hylte 100 98 104 106 112 114 112 135 160 176 222
Kungsbacka 100 105 108 111 111 112 111 115 112 116 107
Laholm 100 108 109 117 117 116 124 135 127 135 139
Varberg 100 101 139 123 118 111 138 147 145 149 156
Halland County 100 102 110 111 110 111 115 125 126 131 139
Sweden 100 102 106 107 110 111 116 119 122 126 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta