Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Work // Communting to work in other co…

Communting to work in other counties

Last update 2021-11-29
Explanation
A commuter is person whose workplace is located in another municipality than the municipality where he/ she is registered.
Thus, not only day commuters are counted, but also commuters who for example commute weekly. A commuter then belongs to the night population of one municipality (municipality of residence) and the day population of another municipality (workplace municipality).
Commuting from Halland County to other counties in the nation 2020. Number

To Women Men Total
Västra Götaland County 11 092 14 879 25 971
Skåne County 1 521 2 087 3 608
Stockholm County 752 1 339 2 091
Jönköping County 458 795 1 253
Kronoberg County 313 588 901
Östergötland County 44 101 145
Örebro County 37 97 134
Uppsala County 33 100 133
Blekinge County 22 67 89
Värmland County 25 59 84
Västmanland County 23 59 82
Kalmar County 25 55 80
Dalarna County 26 54 80
Södermanland County 19 41 60
Västerbotten County 15 36 51
Norrbotten County 17 21 38
Västernorrland County 5 31 36
Gävleborg County 5 24 29
Jämtland County 7 16 23
Gotland County 8 5 13
Total 14 447 20 454 34 901

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta