Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Politik // Valresultat regionvalet

Valresultat regionvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent- och mandatfördelning regionfullmäktigvalet 2022. Hallands län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 50 578 23,2 17
Centerpartiet 19 302 8,9 7
Liberalerna (fd Folkpartiet) 10 737 4,9 4
Kristdemokraterna 18 090 8,3 6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 62 609 28,8 21
Vänsterpartiet 11 143 5,1 4
Miljöpartiet de gröna 5 768 2,6
Sverigedemokraterna 36 084 16,6 12
Övriga anmälda partier 3 430 1,6
Samtliga partier 217 741 100 71
Summa giltiga röster 217 741
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 78
Ogiltiga röster blanka 4 212
Ogiltiga röster övriga 217
Summa avgivna röster 222 248
Röstberättigade 266 642
Valdeltagande 83,4
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstings-, regionfullmäktige efter valen 1998-2022. Hallands län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Moderaterna 17 14 20 24 19 17 17
Centerpartiet 9 9 9 7 7 8 7
Liberalerna (fd Folkpartiet) 4 8 6 6 5 5 4
Kristdemokraterna 7 6 5 3 3 6 6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22 25 23 21 23 19 21
Vänsterpartiet 5 4 3 3 3 4 4
Miljöpartiet de gröna 3 2 3 4 4 2
Sverigedemokraterna 3 7 10 12
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4 3 2
Övriga anmälda partier
Samtliga partier 71 71 71 71 71 71 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta