Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

48,7 procent av totalbefolkningen i Älvsbyns kommun och 50,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 50,2 procent.

Folkmängd i Älvsbyns kommun 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

197

193

390

 

 

197

193

0,0

0,0

2,5

2,4

5-9

180

208

388

 

 

180

208

0,0

0,0

2,3

2,6

10-14

231

216

447

 

 

231

216

0,0

0,0

2,9

2,7

15-19

190

236

426

59

80

131

156

0,7

1,0

1,7

2,0

20-24

146

239

385

110

184

36

55

1,4

2,3

0,5

0,7

25-29

189

215

404

152

178

37

37

1,9

2,3

0,5

0,5

30-34

252

279

531

209

247

43

32

2,6

3,1

0,5

0,4

35-39

214

211

425

186

186

28

25

2,4

2,4

0,4

0,3

40-44

174

222

396

148

194

26

28

1,9

2,5

0,3

0,4

45-49

233

247

480

201

225

32

22

2,5

2,8

0,4

0,3

50-54

235

245

480

202

215

33

30

2,6

2,7

0,4

0,4

55-59

254

275

529

209

242

45

33

2,6

3,1

0,6

0,4

60-64

251

271

522

183

188

68

83

2,3

2,4

0,9

1,0

65-69

240

269

509

63

99

177

170

0,8

1,3

2,2

2,1

70-74

237

270

507

24

67

213

203

0,3

0,8

2,7

2,6

75-79

263

237

500

0

0

263

237

0,0

0,0

3,3

3,0

80-84

167

120

287

 

 

167

120

0,0

0,0

2,1

1,5

85-89

115

79

194

 

 

115

79

0,0

0,0

1,5

1,0

90-94

66

32

98

 

 

66

32

0,0

0,0

0,8

0,4

95-99

10

3

13

 

 

10

3

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

0

0

0

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

3 844

4 067

7 911

1 746

2 105

2 098

1 962

22,1

26,6

26,5

24,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta