Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Regional ekonomi // Bruttoregionprodukt per syssel…

Bruttoregionprodukt per sysselsatt

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt, tusental kronor per sysselsatt 2018

Kommun/Region Tusental kronor Index, Riket=100
Arjeplog 993 105
Arvidsjaur 774 82
Boden 768 81
Gällivare 1 632 172
Haparanda 632 67
Jokkmokk 2 348 248
Kalix 809 85
Kiruna 1 493 158
Luleå 854 90
Pajala 629 66
Piteå 970 102
Älvsbyn 880 93
Överkalix 766 81
Övertorneå 796 84
Norrbottens län 1 007 106
Riket 947 100
Bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt 2007-2018. Tusental kronor

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 798 965 686 760 795 1 013 863 916 921 906 1 069 993
Arvidsjaur 653 722 614 706 654 616 608 668 691 691 739 774
Boden 520 568 600 649 592 680 691 698 716 746 778 768
Gällivare 1 147 1 358 899 1 748 1 768 1 560 1 372 1 250 1 104 1 163 1 417 1 632
Haparanda 590 620 616 571 618 634 667 674 731 672 693 632
Jokkmokk 1 580 2 717 2 297 2 953 2 535 2 437 2 458 2 191 1 755 2 204 2 378 2 348
Kalix 543 538 598 742 675 666 719 747 810 770 809 809
Kiruna 1 005 1 265 769 1 527 1 599 1 467 1 319 1 184 1 077 1 085 1 344 1 493
Luleå 603 571 603 646 677 693 712 762 754 777 843 854
Pajala 615 654 594 592 673 827 386 405 720 680 647 629
Piteå 637 618 629 691 695 691 751 787 860 828 889 970
Älvsbyn 703 816 746 820 707 782 854 716 785 796 884 880
Överkalix 543 639 608 675 621 724 664 636 668 775 882 766
Övertorneå 536 681 580 562 527 624 637 679 771 777 842 796
Norrbottens län 729 820 722 910 928 876 857 853 851 866 963 1 007
Riket 734 749 749 796 812 809 818 843 886 902 922 947

BRP per sysselsatt. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

113

109

130

93

97

100

125

105

108

104

101

101

Arvidsjaur

101

89

97

83

90

82

76

74

79

78

76

79

Boden

81

71

76

81

83

74

84

84

83

81

83

83

Gällivare

174

157

183

122

223

222

192

166

148

125

132

168

Haparanda

79

81

83

83

73

78

78

81

80

83

74

73

Jokkmokk

336

216

366

311

377

318

300

298

259

199

264

250

Kalix

75

74

72

81

95

85

82

87

88

92

85

86

Kiruna

142

138

170

104

195

201

181

159

140

122

121

152

Luleå

83

83

77

82

82

85

85

86

90

85

87

91

Pajala

82

84

88

80

76

84

102

47

48

82

75

69

Piteå

88

87

83

85

88

87

85

90

93

97

91

97

Älvsbyn

104

96

110

101

105

89

96

103

85

89

85

95

Överkalix

71

74

86

82

86

78

89

81

75

76

85

89

Övertorneå

83

73

92

78

72

66

77

77

80

87

86

84

Norrbottens län

107

101

110

95

115

114

108

103

101

96

97

105

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

BRP per sysselsatt. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

100

101

122

86

96

100

125

106

114

115

115

117

Arvidsjaur

100

92

102

87

100

92

85

84

93

97

97

102

Boden

100

92

100

106

114

104

118

119

121

125

132

135

Gällivare

100

94

111

74

143

145

125

110

101

90

98

126

Haparanda

100

107

112

111

103

112

112

118

120

131

120

121

Jokkmokk

100

67

115

98

125

108

102

102

92

74

101

98

Kalix

100

104

103

114

142

129

125

135

141

153

147

151

Kiruna

100

101

127

77

153

160

144

128

117

107

109

140

Luleå

100

103

98

103

110

116

116

118

129

128

135

143

Pajala

100

107

114

104

103

118

142

66

69

124

118

111

Piteå

100

103

100

101

111

112

109

118

125

137

132

144

Älvsbyn

100

96

111

102

112

96

105

114

96

106

105

119

Överkalix

100

108

128

121

135

124

142

130

125

132

153

163

Övertorneå

100

92

117

100

97

91

105

107

115

131

134

132

Norrbottens län

100

98

109

94

120

121

115

111

112

112

116

129

Riket

100

104

106

105

112

114

114

115

119

125

128

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta