Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2023-01-19
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Luleå kommun 2022

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

LULEÅ KOMMUN

7 425

16,7

REGION NORRBOTTEN

3 225

7,2

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

1 575

3,5

SSAB EMEA AB

1 225

2,8

FÖRSVARSMAKTEN

675

1,5

FERRUFORM AKTIEBOLAG

575

1,3

Trafikverket

425

1,0

Telia Sverige AB

375

0,8

SAMHALL AKTIEBOLAG

375

0,8

FÖRSÄKRINGSKASSAN

325

0,7

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

325

0,7

Assistans med hjärtat i norr AB

325

0,7

DIN FÖRLÄNGDA ARM I NORR AB

275

0,6

Coop Norrbotten ekonomisk förening

275

0,6

NÅIDEN BYGG AKTIEBOLAG

225

0,5

Totalt antal anställda i kommunen

 

44 534

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

17 625

Andel av antal anställda i kommunen

 

39,6

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta