Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

355

357

270

269

Tumörer

240

247

218

229

Sjukdomar i nervsystemet

102

69

66

51

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

92

49

74

43

Andningsorganens sjukdomar

68

63

60

57

Yttre orsaker till sjukdom och död

36

76

36

63

Matsmältningsorganens sjukdomar

39

41

30

31

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

46

30

29

32

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

36

38

37

32

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

30

41

28

39

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

30

38

25

24

Sjukdomar i urin- och könsorganen

27

22

15

18

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

9

6

6

4

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

6

4

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

3

3

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Vissa perinatala tillstånd

0

0

1

1

Samtliga dödsorsaker

1 115

1 089

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta