Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

376

398

263

265

Tumörer

261

266

217

226

Sjukdomar i nervsystemet

114

80

63

48

Andningsorganens sjukdomar

62

73

48

48

Yttre orsaker till sjukdom och död

48

83

36

59

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

83

46

70

41

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

47

46

28

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

41

29

28

30

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

26

44

43

59

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

31

35

23

23

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

22

29

34

31

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

13

13

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

8

5

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

4

3

3

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

4

3

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

1

2

3

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 142

1 157

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta