Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

376

350

271

269

Tumörer

225

289

217

237

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

112

60

80

47

Sjukdomar i nervsystemet

98

70

66

49

Andningsorganens sjukdomar

59

69

54

53

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

42

68

35

58

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

44

44

29

30

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

34

46

85

97

Matsmältningsorganens sjukdomar

33

43

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

31

25

22

22

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

28

27

33

32

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

15

16

13

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

5

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

4

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

4

2

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

1

4

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

1

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

1 112

1 123

948

949

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta