Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Värmlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2024K1 126 15 141
2023K4 349 94 443
2023K3 213 67 280
2023K2 268 56 324
2023K1 75 31 106
2022K4 386 88 474
2022K3 591 35 626
2022K2 290 47 337
2022K1 22 24 46
2021K4 32 52 84
2021K3 46 38 84
2021K2 12 17 29
2021K1 52 25 77
2020K4 429 33 462
2020K3 6 21 27
2020K2 160 47 207
2020K1 155 35 190
2019K4 102 80 182
2019K3 110 20 130
2019K2 94 71 165
2019K1 32 45 77
2018K4 521 73 594
2018K3 169 41 210
2018K2 117 42 159
2018K1 178 80 258
2017K4 0 35 35
2017K3 0 67 67
2017K2 170 28 198
2017K1 163 78 241
2016K4 148 76 224
2016K3 248 26 274
2016K2 59 45 104
2016K1 32 48 80
2015K4 93 28 121
2015K3 0 20 20
2015K2 0 29 29
2015K1 18 40 58
2014K4 0 47 47
2014K3 0 10 10
2014K2 0 22 22
2014K1 18 50 68
2013K4 60 13 73
2013K3 54 15 69
2013K2 0 22 22
2013K1 30 37 67
2012K4 0 37 37
2012K3 0 19 19
2012K2 74 21 95
2012K1 42 25 67

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta