Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2021-2022, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

22kv1

22kv2

22kv3

22kv4

Stockholms län

6 662

6 699

7 132

6 882

7 188

7 132

7 418

6 403

Uppsala län

3 895

3 922

4 224

3 976

4 386

4 050

4 202

3 869

Södermanlands län

3 147

3 127

3 478

3 407

3 681

3 636

3 718

3 553

Östergötlands län

3 465

3 479

3 550

3 498

3 630

3 838

3 705

3 523

Jönköpings län

2 640

2 705

2 746

2 537

2 862

2 911

2 952

2 706

Kronobergs län

2 431

2 312

2 201

2 267

2 456

2 413

2 482

2 307

Kalmar län

2 049

1 972

2 172

2 198

2 182

2 257

2 384

2 212

Gotlands län

3 362

3 553

3 823

3 813

3 733

4 213

4 428

3 894

Blekinge län

2 188

2 169

2 361

2 182

2 163

2 297

2 367

2 372

Skåne län

3 675

3 701

4 014

3 976

4 186

4 080

4 177

3 884

Hallands län

3 984

4 371

4 359

4 398

4 496

4 496

4 528

4 225

Västra Götalands län

3 770

3 927

3 984

4 095

4 230

4 220

4 112

3 953

Värmlands län

2 138

2 036

2 167

2 120

2 157

2 205

2 437

2 274

Örebro län

2 544

2 472

2 539

2 649

2 762

2 751

2 669

2 450

Västmanlands län

2 894

3 269

3 220

3 187

3 559

3 284

3 421

3 075

Dalarnas län

2 200

2 160

2 477

2 266

2 694

2 420

2 474

2 356

Gävleborgs län

2 028

2 232

2 199

2 070

2 153

2 445

2 311

2 226

Västernorrlands län

1 934

1 784

1 936

1 824

2 037

1 874

1 969

1 823

Jämtlands län

2 003

2 569

2 323

2 577

2 807

3 180

2 784

2 203

Västerbottens län

2 522

2 407

2 827

2 624