Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

202101

0

56

0

56

202102

0

114

0

114

202103

0

0

0

0

202104

14

76

19

109

202105

44

4

76

124

202106

17

0

103

120

202107

0

85

0

85

202108

37

20

34

91

202109

 

 

 

 

202110

 

 

 

 

202111

 

 

 

 

202112

 

 

 

 

2021 Totalt

112

355

232

699

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

202001

238

5 558

145

5 941

202002

339

3 336

71

3 746

202003

82

1 730

61

1 873

202004

0

0

0

0

202005

0

9

0

9

202006

0

8

0

8

202007

0

0

0

0

202008

0

0

0

0

202009

0

78

0

78

202010

0

56

0

56

202011

0

4

0

4

202012

0

121

0

121

2020 Totalt

659

10 900

277

11 836

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta