Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-10-24
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

202201

36

1 310

46

1 392

202202

70

1 253

90

1 413

202203

151

1 506

152

1 809

202204

204

2 101

139

2 444

202205

252

1 733

164

2 149

202206

233

180

173

586

202207

7

1 158

8

1 173

202208

141

2 170

118

2 429

202209

212

3 544

171

3 927

202210

220

1 612

210

2 042

202211

 

 

 

 

202212

 

 

 

 

2022 Totalt

1 526

16 567

1 271

19 364

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

202101

0

56

0

56

202102

0

114

0

114

202103

0

0

0

0

202104

14

76

19

109

202105

44

4

76

124

202106

62

0

103

165

202107

0

85

0

85

202108

37

20

34

91

202109

97

67

79

243

202110

92

78

101

271

202111

139

1 773

127

2 039

202112

47

1 557

82

1 686

2021 Totalt

532

3 830

621

4 983

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta