Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 5
Uppsala län 9
Södermanlands län 7
Östergötlands län 7
Jönköpings län 2
Kronobergs län 2
Kalmar län 3
Gotlands län 6
Blekinge län 3
Skåne län 11
Hallands län 5
Västra Götalands län 10
Värmlands län 5
Örebro län 12
Västmanlands län 9
Dalarnas län 6
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 1
Västerbottens län 3
Norrbottens län 3
Riket 8
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Västerbottens län Riket
2001/2002 3 7
2002/2003 3 7
2003/2004 3 7
2004/2005 2 7
2005/2006 2 6
2006/2007 2 6
2007/2008 2 6
2008/2009 1 3
2009/2010 1 4
2010/2011 2 4
2011/2012 2 4
2012/2013 1 5
2013/2014 1 5
2014/2015 2 5
2015/2016 1 5
2016/2017 1 6
2017/2018 1 6
2018/2019 1 5
2019/2020 2 7
2020/2021 3 8
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Västerbottens län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 100 106
2003/2004 100 106
2004/2005 67 106
2005/2006 67 89
2006/2007 67 91
2007/2008 67 91
2008/2009 33 45
2009/2010 33 61
2010/2011 67 61
2011/2012 67 61
2012/2013 33 76
2013/2014 33 76
2014/2015 67 76
2015/2016 33 76
2016/2017 33 91
2017/2018 33 91
2018/2019 33 76
2019/2020 67 106
2020/2021 100 121
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta