Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 7
Södermanlands län 6
Östergötlands län 5
Jönköpings län 1
Kronobergs län 2
Kalmar län 2
Gotlands län 5
Blekinge län 2
Skåne län 9
Hallands län 4
Västra Götalands län 8
Värmlands län 4
Örebro län 10
Västmanlands län 7
Dalarnas län 5
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 2
Norrbottens län 3
Riket 6
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Västerbottens län Riket
2002/2003 3 7
2003/2004 3 7
2004/2005 2 7
2005/2006 2 6
2006/2007 2 6
2007/2008 2 6
2008/2009 1 3
2009/2010 1 4
2010/2011 2 4
2011/2012 2 4
2012/2013 1 5
2013/2014 1 5
2014/2015 2 5
2015/2016 1 5
2016/2017 1 6
2017/2018 1 6
2018/2019 1 5
2019/2020 2 7
2020/2021 3 8
2021/2022 2 6
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Västerbottens län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 100 100
2004/2005 67 100
2005/2006 67 84
2006/2007 67 86
2007/2008 67 86
2008/2009 33 43
2009/2010 33 57
2010/2011 67 57
2011/2012 67 57
2012/2013 33 71
2013/2014 33 71
2014/2015 67 71
2015/2016 33 71
2016/2017 33 86
2017/2018 33 86
2018/2019 33 71
2019/2020 67 100
2020/2021 100 114
2021/2022 67 86
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta