Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/21, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 71
Uppsala län 93
Södermanlands län 79
Östergötlands län 91
Jönköpings län 54
Kronobergs län 52
Kalmar län 79
Gotlands län 77
Blekinge län 77
Skåne län 124
Hallands län 96
Västra Götalands län 78
Värmlands län 51
Örebro län 90
Västmanlands län 79
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 37
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 24
Västerbottens län 43
Norrbottens län 36
Riket 82
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Västerbottens län Riket
2001/2002 37 79
2002/2003 34 77
2003/2004 36 75
2004/2005 30 68
2005/2006 29 69
2006/2007 33 71
2007/2008 35 75
2008/2009 34 57
2009/2010 31 69
2010/2011 32 69
2011/2012 32 60
2012/2013 23 66
2013/2014 20 74
2014/2015 28 79
2015/2016 26 78
2016/2017 28 83
2017/2018 27 77
2018/2019 31 76
2019/2020 45 90
2020/2021 43 82
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Västerbottens län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 92 97
2003/2004 97 95
2004/2005 81 86
2005/2006 78 87
2006/2007 89 90
2007/2008 95 95
2008/2009 92 72
2009/2010 84 87
2010/2011 86 87
2011/2012 86 76
2012/2013 62 84
2013/2014 54 94
2014/2015 76 100
2015/2016 70 99
2016/2017 76 105
2017/2018 73 97
2018/2019 84 96
2019/2020 122 114
2020/2021 116 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta