Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 87
Södermanlands län 76
Östergötlands län 88
Jönköpings län 51
Kronobergs län 50
Kalmar län 75
Gotlands län 74
Blekinge län 75
Skåne län 119
Hallands län 92
Västra Götalands län 74
Värmlands län 49
Örebro län 86
Västmanlands län 75
Dalarnas län 43
Gävleborgs län 36
Västernorrlands län 24
Jämtlands län 23
Västerbottens län 42
Norrbottens län 35
Riket 78
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Västerbottens län Riket
2002/2003 34 77
2003/2004 36 75
2004/2005 30 68
2005/2006 29 69
2006/2007 33 71
2007/2008 35 75
2008/2009 34 57
2009/2010 31 69
2010/2011 32 69
2011/2012 32 60
2012/2013 23 66
2013/2014 20 74
2014/2015 28 79
2015/2016 26 78
2016/2017 28 83
2017/2018 27 77
2018/2019 31 76
2019/2020 45 90
2020/2021 43 82
2021/2022 42 78
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Västerbottens län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 106 97
2004/2005 88 88
2005/2006 85 90
2006/2007 97 92
2007/2008 103 97
2008/2009 100 74
2009/2010 91 90
2010/2011 94 90
2011/2012 94 78
2012/2013 68 86
2013/2014 59 96
2014/2015 82 103
2015/2016 76 101
2016/2017 82 108
2017/2018 79 100
2018/2019 91 99
2019/2020 132 117
2020/2021 126 106
2021/2022 124 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta