Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 i Västmanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Västmanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 189

7 623

2,6

2,7

2,6

2,7

5-9

7 988

8 672

2,8

3,1

2,8

3,0

10-14

8 232

8 753

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

7 863

8 518

2,8

3,0

2,8

3,0

20-24

6 710

7 870

2,4

2,8

2,7

2,9

25-29

7 753

8 468

2,8

3,0

2,9

3,1

30-34

9 807

10 255

3,5

3,7

3,6

3,8

35-39

8 863

9 383

3,2

3,3

3,3

3,5

40-44

8 022

8 241

2,9

2,9

3,0

3,2

45-49

7 993

8 151

2,8

2,9

3,0

3,1

50-54

8 508

8 805

3,0

3,1

3,1

3,2

55-59

9 272

9 648

3,3

3,4

3,2

3,3

60-64

7 985

8 269

2,8

2,9

2,8

2,8

65-69

7 208

7 424

2,6

2,6

2,6

2,6

70-74

7 424

6 893

2,6

2,5

2,5

2,4

75-79

7 818

7 016

2,8

2,5

2,5

2,3

80-84

5 213

4 533

1,9

1,6

1,7

1,4

85-89

3 116

2 215

1,1

0,8

1,0

0,7

90-94

1 548

813

0,6

0,3

0,5

0,3

95-99

499

173

0,2

0,1

0,2

0,0

100-

66

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

139 077

141 736

49,5

50,5

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta