Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Västmanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Västmanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 605

8 078

2,7

2,9

2,7

2,9

5-9

8 080

8 628

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

7 960

8 638

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

7 766

8 223

2,8

2,9

2,7

2,9

20-24

6 567

8 049

2,4

2,9

2,6

2,9

25-29

8 493

9 117

3,0

3,3

3,2

3,4

30-34

9 442

9 962

3,4

3,6

3,6

3,7

35-39

8 197

8 694

2,9

3,1

3,1

3,3

40-44

7 805

7 955

2,8

2,9

3,0

3,1

45-49

8 324

8 519

3,0

3,1

3,1

3,2

50-54

8 732

9 181

3,1

3,3

3,1

3,2

55-59

9 032

9 396

3,2

3,4

3,1

3,2

60-64

7 760

7 923

2,8

2,8

2,7

2,7

65-69

7 282

7 193

2,6

2,6

2,6

2,6

70-74

7 944

7 454

2,8

2,7

2,6

2,5

75-79

7 460

6 617

2,7

2,4

2,4

2,2

80-84

4 785

4 209

1,7

1,5

1,5

1,3

85-89

2 850

1 989

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 514

790

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

502

149

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

79

24

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

138 179

140 788

49,5

50,5

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta