Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 76, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2020

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 699 7 340 91,3
Fagersta 6 279 6 988 89,9
Hallstahammar 7 713 8 687 88,8
Kungsör 4 203 4 542 92,5
Köping 12 301 13 784 89,2
Norberg 2 839 2 890 98,2
Sala 10 799 12 068 89,5
Skinnskatteberg 2 162 2 204 98,1
Surahammar 4 863 5 229 93,0
Västerås 66 965 88 586 75,6
Västmanlands län 124 823 152 318 81,9
Riket 4 502 460 5 876 835 76,6
Demografisk försörjningskvot 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 85,3 86,8 86,5 86,4 86,8 87,6 87,7 88,9 89,6 90,2 91,3
Fagersta 80,3 81,7 82,7 85,1 84,4 85,4 86,2 87,3 88,0 89,7 89,9
Hallstahammar 82,4 82,8 83,1 85,4 85,9 86,3 87,7 89,1 89,0 89,0 88,8
Kungsör 81,7 83,2 84,1 85,7 86,8 87,8 88,5 91,6 93,3 92,7 92,5
Köping 77,9 78,6 79,4 80,7 82,3 83,0 84,1 85,8 86,8 88,0 89,2
Norberg 80,7 82,4 83,3 86,4 85,6 86,5 88,5 92,7 94,5 95,9 98,2
Sala 78,9 78,8 78,9 81,0 82,8 84,3 86,1 88,5 89,7 89,1 89,5
Skinnskatteberg 81,9 81,9 85,3 89,0 90,1 90,8 94,8 96,1 96,1 97,4 98,1
Surahammar 80,7 81,5 84,3 85,8 85,3 88,1 91,2 92,8 92,6 93,0 93,0
Västerås 71,5 71,8 72,1 72,6 73,2 74,0 74,5 75,0 75,4 75,5 75,6
Västmanlands län 75,5 76,0 76,5 77,5 78,2 79,1 79,9 81,0 81,5 81,7 81,9
Riket 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 100 102 101 101 102 103 103 104 105 106 107
Fagersta 100 102 103 106 105 106 107 109 110 112 112
Hallstahammar 100 101 101 104 104 105 106 108 108 108 108
Kungsör 100 102 103 105 106 107 108 112 114 114 113
Köping 100 101 102 104 106 107 108 110 112 113 115
Norberg 100 102 103 107 106 107 110 115 117 119 122
Sala 100 100 100 103 105 107 109 112 114 113 113
Skinnskatteberg 100 100 104 109 110 111 116 117 117 119 120
Surahammar 100 101 104 106 106 109 113 115 115 115 115
Västerås 100 100 101 102 102 104 104 105 105 106 106
Västmanlands län 100 101 101 103 103 105 106 107 108 108 109
Riket 100 101 101 102 103 104 104 105 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta