Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2023

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 715 7 287 92,2
Fagersta 6 380 6 842 93,2
Hallstahammar 7 856 8 798 89,3
Kungsör 4 152 4 491 92,5
Köping 12 339 13 639 90,5
Norberg 2 752 2 765 99,5
Sala 10 987 11 866 92,6
Skinnskatteberg 2 154 2 194 98,2
Surahammar 4 833 5 101 94,7
Västerås 68 642 91 020 75,4
Västmanlands län 126 810 154 003 82,3
Riket 4 591 011 5 960 696 77,0
Demografisk försörjningskvot 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arboga 86,4 86,8 87,6 87,7 88,9 89,6 90,2 91,3 91,7 91,4 92,2
Fagersta 85,1 84,4 85,4 86,2 87,3 88,0 89,7 89,9 91,8 92,5 93,2
Hallstahammar 85,4 85,9 86,3 87,7 89,1 89,0 89,0 88,8 89,0 89,9 89,3
Kungsör 85,7 86,8 87,8 88,5 91,6 93,3 92,7 92,5 91,3 91,8 92,5
Köping 80,7 82,3 83,0 84,1 85,8 86,8 88,0 89,2 89,6 90,0 90,5
Norberg 86,4 85,6 86,5 88,5 92,7 94,5 95,9 98,2 98,5 98,3 99,5
Sala 81,0 82,8 84,3 86,1 88,5 89,7 89,1 89,5 90,0 91,7 92,6
Skinnskatteberg 89,0 90,1 90,8 94,8 96,1 96,1 97,4 98,1 97,3 97,9 98,2
Surahammar 85,8 85,3 88,1 91,2 92,8 92,6 93,0 93,0 92,9 93,5 94,7
Västerås 72,6 73,2 74,0 74,5 75,0 75,4 75,5 75,6 75,7 75,7 75,4
Västmanlands län 77,5 78,2 79,1 79,9 81,0 81,5 81,7 81,9 82,2 82,4 82,3
Riket 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1 77,0
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arboga 100 100 101 102 103 104 104 106 106 106 107
Fagersta 100 99 100 101 103 103 105 106 108 109 110
Hallstahammar 100 101 101 103 104 104 104 104 104 105 104
Kungsör 100 101 102 103 107 109 108 108 106 107 108
Köping 100 102 103 104 106 108 109 111 111 111 112
Norberg 100 99 100 102 107 109 111 114 114 114 115
Sala 100 102 104 106 109 111 110 110 111 113 114
Skinnskatteberg 100 101 102 106 108 108 109 110 109 110 110
Surahammar 100 99 103 106 108 108 108 108 108 109 110
Västerås 100 101 102 103 103 104 104 104 104 104 104
Västmanlands län 100 101 102 103 104 105 105 106 106 106 106
Riket 100 101 102 102 103 104 105 105 106 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta