Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2022

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 727 7 356 91,4
Fagersta 6 410 6 931 92,5
Hallstahammar 7 909 8 802 89,9
Kungsör 4 194 4 568 91,8
Köping 12 372 13 748 90,0
Norberg 2 790 2 837 98,3
Sala 10 992 11 989 91,7
Skinnskatteberg 2 178 2 224 97,9
Surahammar 4 849 5 184 93,5
Västerås 68 361 90 292 75,7
Västmanlands län 126 782 153 931 82,4
Riket 4 579 077 5 942 479 77,1
Demografisk försörjningskvot 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 86,5 86,4 86,8 87,6 87,7 88,9 89,6 90,2 91,3 91,7 91,4
Fagersta 82,7 85,1 84,4 85,4 86,2 87,3 88,0 89,7 89,9 91,8 92,5
Hallstahammar 83,1 85,4 85,9 86,3 87,7 89,1 89,0 89,0 88,8 89,0 89,9
Kungsör 84,1 85,7 86,8 87,8 88,5 91,6 93,3 92,7 92,5 91,3 91,8
Köping 79,4 80,7 82,3 83,0 84,1 85,8 86,8 88,0 89,2 89,6 90,0
Norberg 83,3 86,4 85,6 86,5 88,5 92,7 94,5 95,9 98,2 98,5 98,3
Sala 78,9 81,0 82,8 84,3 86,1 88,5 89,7 89,1 89,5 90,0 91,7
Skinnskatteberg 85,3 89,0 90,1 90,8 94,8 96,1 96,1 97,4 98,1 97,3 97,9
Surahammar 84,3 85,8 85,3 88,1 91,2 92,8 92,6 93,0 93,0 92,9 93,5
Västerås 72,1 72,6 73,2 74,0 74,5 75,0 75,4 75,5 75,6 75,7 75,7
Västmanlands län 76,5 77,5 78,2 79,1 79,9 81,0 81,5 81,7 81,9 82,2 82,4
Riket 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 100 100 101 101 103 104 104 106 106 106
Fagersta 100 103 102 103 104 106 106 109 109 111 112
Hallstahammar 100 103 103 104 106 107 107 107 107 107 108
Kungsör 100 102 103 104 105 109 111 110 110 108 109
Köping 100 102 104 105 106 108 109 111 112 113 113
Norberg 100 104 103 104 106 111 113 115 118 118 118
Sala 100 103 105 107 109 112 114 113 113 114 116
Skinnskatteberg 100 104 106 106 111 113 113 114 115 114 115
Surahammar 100 102 101 105 108 110 110 110 110 110 111
Västerås 100 101 101 103 103 104 105 105 105 105 105
Västmanlands län 100 101 102 103 105 106 107 107 107 107 108
Riket 100 101 102 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta