Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2021

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 746 7 354 91,7
Fagersta 6 373 6 946 91,8
Hallstahammar 7 820 8 788 89,0
Kungsör 4 193 4 594 91,3
Köping 12 350 13 783 89,6
Norberg 2 836 2 878 98,5
Sala 10 893 12 105 90,0
Skinnskatteberg 2 156 2 215 97,3
Surahammar 4 864 5 235 92,9
Västerås 67 588 89 250 75,7
Västmanlands län 125 819 153 148 82,2
Riket 4 548 840 5 903 486 77,1
Demografisk försörjningskvot 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 86,8 86,5 86,4 86,8 87,6 87,7 88,9 89,6 90,2 91,3 91,7
Fagersta 81,7 82,7 85,1 84,4 85,4 86,2 87,3 88,0 89,7 89,9 91,8
Hallstahammar 82,8 83,1 85,4 85,9 86,3 87,7 89,1 89,0 89,0 88,8 89,0
Kungsör 83,2 84,1 85,7 86,8 87,8 88,5 91,6 93,3 92,7 92,5 91,3
Köping 78,6 79,4 80,7 82,3 83,0 84,1 85,8 86,8 88,0 89,2 89,6
Norberg 82,4 83,3 86,4 85,6 86,5 88,5 92,7 94,5 95,9 98,2 98,5
Sala 78,8 78,9 81,0 82,8 84,3 86,1 88,5 89,7 89,1 89,5 90,0
Skinnskatteberg 81,9 85,3 89,0 90,1 90,8 94,8 96,1 96,1 97,4 98,1 97,3
Surahammar 81,5 84,3 85,8 85,3 88,1 91,2 92,8 92,6 93,0 93,0 92,9
Västerås 71,8 72,1 72,6 73,2 74,0 74,5 75,0 75,4 75,5 75,6 75,7
Västmanlands län 76,0 76,5 77,5 78,2 79,1 79,9 81,0 81,5 81,7 81,9 82,2
Riket 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 100 100 100 100 101 101 102 103 104 105 106
Fagersta 100 101 104 103 105 106 107 108 110 110 112
Hallstahammar 100 100 103 104 104 106 108 108 107 107 107
Kungsör 100 101 103 104 105 106 110 112 111 111 110
Köping 100 101 103 105 106 107 109 110 112 114 114
Norberg 100 101 105 104 105 107 112 115 116 119 120
Sala 100 100 103 105 107 109 112 114 113 114 114
Skinnskatteberg 100 104 109 110 111 116 117 117 119 120 119
Surahammar 100 103 105 105 108 112 114 114 114 114 114
Västerås 100 100 101 102 103 104 105 105 105 105 106
Västmanlands län 100 101 102 103 104 105 107 107 108 108 108
Riket 100 101 101 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta