Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2022/2023

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Arboga 2 223 4 251 1 025 728 7 499 535
Fagersta 2 112 3 976 777 312 6 865 517
Hallstahammar 2 837 5 289 762 500 8 888 533
Kungsör 1 505 2 830 604 425 4 939 570
Köping 4 066 7 737 1 903 1 154 13 706 528
Norberg 971 1 713 413 283 3 097 560
Sala 3 771 6 477 2 167 1 674 12 415 542
Skinnskatteberg 801 1 326 378 331 2 505 576
Surahammar 1 689 3 431 397 268 5 517 555
Västerås 21 923 40 747 9 377 3 798 72 047 451
Västmanlands län 41 898 77 777 17 803 9 473 137 478 489
Riket 1 416 234 2 520 475 1 040 454 479 965 4 977 163 471
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Arboga 524 525 529 535 535 538 539 543 538 534 535
Fagersta 502 506 508 518 518 524 524 530 522 518 517
Hallstahammar 516 523 532 534 534 537 536 539 539 535 533
Kungsör 550 556 557 559 559 564 570 566 571 571 570
Köping 513 522 531 531 531 532 534 532 536 532 528
Norberg 552 554 547 562 562 557 556 557 552 560 560
Sala 535 545 545 548 548 547 543 549 547 541 542
Skinnskatteberg 592 587 583 590 590 609 605 587 584 578 576
Surahammar 547 554 555 560 560 572 566 563 559 555 555
Västerås 457 460 461 463 463 461 456 456 457 455 451
Västmanlands län 489 493 495 499 499 498 495 495 495 492 489
Riket 467 471 475 478 478 477 474 476 477 474 471
Utveckling 2013/14-2023/24. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2013/14=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Arboga 100 100 101 102 102 103 103 104 103 102 102
Fagersta 100 101 101 103 103 104 104 106 104 103 103
Hallstahammar 100 101 103 103 103 104 104 104 104 104 103
Kungsör 100 101 101 102 102 103 104 103 104 104 104
Köping 100 102 104 104 104 104 104 104 104 104 103
Norberg 100 100 99 102 102 101 101 101 100 101 101
Sala 100 102 102 102 102 102 101 103 102 101 101
Skinnskatteberg 100 99 98 100 100 103 102 99 99 98 97
Surahammar 100 101 101 102 102 105 103 103 102 101 101
Västerås 100 101 101 101 101 101 100 100 100 100 99
Västmanlands län 100 101 101 102 102 102 101 101 101 101 100
Riket 100 101 102 103 103 102 102 102 102 102 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta