Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2024-05-07
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2023, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 198

324

4 161

2 562

8 245

Uppsala län

2

141

289

259

691

Södermanlands län

1 319

210

1 730

810

4 069

Östergötlands län

838

442

1 150

702

3 132

Kalmar län

659

353

685

1 307

3 004

Gotlands län

449

576

33

635

1 693

Blekinge län

347

94

3 992

2 899

7 332

Skåne län

280

263

12 585

10 983

24 111

Hallands län

184

105

2 040

1 958

4 287

Västra Götalands län

780

1 510

18 809

16 438

37 537

Värmlands län

160

78

624

725

1 587

Västmanlands län

499

203

1 602

471

2 775

Gävleborgs län

1 070

339

2 093

2 249

5 751

Västernorrlands län

405

205

1 771

1 800

4 181

Västerbottens län

533

191

1 376

1 755

3 855

Norrbottens län

778

1 556

2 507

4 851

9 692

Riket

9 501

6 590

55 447

50 404

121 942

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2003-2023, tusen ton

           

Västmanlands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

837

233

2 204

572

3 846

2004

692

206

1 909

521

3 328

2005

711

214

1 912

529

3 366

2006

711

139

1 905

581

3 336

2007

727

102

1 861

438

3 128

2008

772

123

1 634

421

2 950

2009

667

64

2 340

1 269

4 340

2010

599

48

2 291

1 056

3 994

2011

646

86

1 559

374

2 665

2012

563

115

1 583

327

2 588

2013

579

35

1 419

226

2 259

2014

620

96

1 481

304

2 501

2015

633

129

1 327

408

2 497

2016

663

97

1 328

313

2 401

2017

730

113

1 367

453

2 663

2018

832

66

1 399

286

2 583

2019

639

135

1 621

290

2 685

2020

641

114

1 458

382

2 595

2021

478

112

1 722

566

2 878

2022

514

78

1 670

709

2 971

2023

499

203

1 602

471

2 775

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890