Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2022, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 493

370

4 908

2 970

9 741

Uppsala län

4

122

221

447

794

Södermanlands län

1 485

223

2 418

829

4 955

Östergötlands län

794

237

1 358

1 343

3 732

Kalmar län

523

318

949

1 242

3 032

Gotlands län

510

1 098

33

670

2 311

Blekinge län

293

80

3 138

2 172

5 683

Skåne län

1 411

499

16 616

14 202

32 728

Hallands län

190

89

2 104

2 046

4 429

Västra Götalands län

812

2 034

21 868

17 532

42 246

Värmlands län

139

93

636

806

1 674

Västmanlands län

514

78

1 670

709

2 971

Gävleborgs län

949

406

2 245

2 149

5 749

Västernorrlands län

171

199

1 761

1 740

3 871

Västerbottens län

527

230

1 183

1 702

3 642

Norrbottens län

876

1 755

2 267

4 524

9 422

Riket

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022, tusen ton

           

Västmanlands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

782

198

1 822

426

3 228

2003

837

233

2 204

572

3 846

2004

692

206

1 909

521

3 328

2005

711

214

1 912

529

3 366

2006

711

139

1 905

581

3 336

2007

727

102

1 861

438

3 128

2008

772

123

1 634

421

2 950

2009

667

64

2 340

1 269

4 340

2010

599

48

2 291

1 056

3 994

2011

646

86

1 559

374

2 665

2012

563

115

1 583

327

2 588

2013

579

35

1 419

226

2 259

2014

620

96

1 481

304

2 501

2015

633

129

1 327

408

2 497

2016

663

97

1 328

313

2 401

2017

730

113

1 367

453

2 663

2018

832

66

1 399

286

2 583

2019

639

135

1 621

290

2 685

2020

641

114

1 458

382

2 595

2021

478

112

1 722

566

2 878

2022

514

78

1 670

709

2 971

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096