Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2024-01-17
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2023

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Västerås 83 587 100
Västmanlands län 83 587 100
Passagerare per flygplats 2003-2023

År Västerås Totalt Västmanlands län
2003 197 584 197 584
2004 242 376 242 376
2005 221 422 221 422
2006 182 700 182 700
2007 178 741 178 741
2008 186 612 186 612
2009 174 496 174 496
2010 150 793 150 793
2011 150 190 150 190
2012 163 472 163 472
2013 163 773 163 773
2014 117 390 117 390
2015 113 723 113 723
2016 144 666 144 666
2017 120 471 120 471
2018 112 422 112 422
2019 109 164 109 164
2020 37 027 37 027
2021 46 042 46 042
2022 93 168 93 168
2023 83 587 83 587
Utveckling av passagerare per flygplats 2003-2023. Index år 2003=100

År Västerås Totalt Västmanlands län
2003 100 100
2004 123 123
2005 112 112
2006 92 92
2007 90 90
2008 94 94
2009 88 88
2010 76 76
2011 76 76
2012 83 83
2013 83 83
2014 59 59
2015 58 58
2016 73 73
2017 61 61
2018 57 57
2019 55 55
2020 19 19
2021 23 23
2022 47 47
2023 42 42

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta