Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2021-04-13
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2020

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 750

7 664

9 414

18,6

81,4

Uppsala län

120

375

495

24,2

75,8

Södermanlands län

1 633

3 349

4 982

32,8

67,2

Östergötlands län

742

3 184

3 926

18,9

81,1

Kalmar län

811

1 967

2 778

29,2

70,8

Gotlands län

927

88

1 015

91,3

8,7

Blekinge län

516

6 964

7 480

6,9

93,1

Skåne län

2 017

29 372

31 389

6,4

93,6

Hallands län

396

3 910

4 306

9,2

90,8

Västra Götalands län

2 893

37 094

39 987

7,2

92,8

Värmlands län

170

1 159

1 329

12,8

87,2

Västmanlands län

755

1 840

2 595

29,1

70,9

Gävleborgs län

1 680

5 361

7 041

23,9

76,1

Västernorrlands län

648

4 403

5 051

12,8

87,2

Västerbottens län

680

2 973

3 653

18,6

81,4

Norrbottens län

2 357

7 680

10 037

23,5

76,5

Riket

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2000-2020

           

Västmanlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2000

738

2 577

3 315

22,3

77,7

2001

910

2 225

3 135

29,0

71,0

2002

982

2 249

3 231

30,4

69,6

2003

1 071

2 776

3 848

27,8

72,2

2004

899

2 430

3 329

27,0

73,0

2005

926

2 442

3 368

27,5

72,5

2006

851

2 487

3 338

25,5

74,5

2007

830

2 299

3 130

26,5

73,5

2008

145

1 085

1 230

11,8

88,2

2009

731

3 609

4 340

16,8

83,2

2010

647

3 347

3 994

16,2

83,8

2011

732

1 933

2 665

27,5

72,5

2012

678

1 910

2 588

26,2

73,8

2013

614

1 645

2 259

27,2

72,8

2014

716

1 785

2 501

28,6

71,4

2015

762

1 735

2 497

28,6

71,4

2016

760

1 641

2 401

31,7

68,3

2017

843

1 820

2 663

31,7

68,3

2018

898

1 685

2 583

34,8

65,2

2019

774

1 911

2 685

28,8

71,2

2020

755

1 840

2 595

29,1

70,9

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2000-2020. Index år 2000=100

       

Västmanlands län

År

Index år 2000=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2000

100

100

100

2001

123

86

95

2002

133

87

97

2003

145

108

116

2004

122

94

100

2005

125

95

102

2006

115

97

101

2007

113

89

94

2008

20

42

37

2009

99

140

131

2010

88

130

120

2011

99

75

80

2012

92

74

78

2013

83

64

68

2014

97

69

75

2015

103

67

75

2016

103

64

72

2017

114

71

80

2018

122

65

78

2019

105

74

81

2020

102

71

78

Riket

   

År

Index år 2000=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2000

100

100

100

2001

96

96

96

2002

92

98

97

2003

94

103

101

2004

90

108

105

2005

104

113

112

2006

90

118

113

2007

101

119

116

2008

102

121

118

2009

55

84

79

2010

71

94

90

2011

70

92

89

2012

66

89

86

2013

64

85

82

2014

64

85

82

2015

66

87

83

2016

63

87

83

2017

65

91

87

2018

68

92

88

2019

73

90

87

2020

72

88

85

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta