Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2021

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 870

8 138

10 008

18,7

81,3

Uppsala län

166

466

632

26,3

73,7

Södermanlands län

1 552

3 097

4 649

33,4

66,6

Östergötlands län

798

2 888

3 686

21,6

78,4

Kalmar län

909

1 909

2 818

32,3

67,7

Gotlands län

1 256

928

2 184

57,5

42,5

Blekinge län

595

5 178

5 773

10,3

89,7

Skåne län

1 783

31 974

33 757

5,3

94,7

Hallands län

304

3 958

4 262

7,1

92,9

Västra Götalands län

2 161

36 354

38 515

5,6

94,4

Värmlands län

220

1 256

1 476

14,9

85,1

Västmanlands län

590

2 288

2 878

20,5

79,5

Gävleborgs län

1 429

4 272

5 701

25,1

74,9

Västernorrlands län

639

4 182

4 821

13,3

86,7

Västerbottens län

775

2 984

3 759

20,6

79,4

Norrbottens län

2 897

6 361

9 258

31,3

68,7

Riket

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021

           

Västmanlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2001

910

2 225

3 135

29,0

71,0

2002

982

2 249

3 231

30,4

69,6

2003

1 071

2 776

3 848

27,8

72,2

2004

899

2 430

3 329

27,0

73,0

2005

926

2 442

3 368

27,5

72,5

2006

851

2 487

3 338

25,5

74,5

2007

830

2 299

3 130

26,5

73,5

2008

145

1 085

1 230

11,8

88,2

2009

731

3 609

4 340

16,8

83,2

2010

647

3 347

3 994

16,2

83,8

2011

732

1 933

2 665

27,5

72,5

2012

678

1 910

2 588

26,2

73,8

2013

614

1 645

2 259

27,2

72,8

2014

716

1 785

2 501

28,6

71,4

2015

762

1 735

2 497

28,6

71,4

2016

760

1 641

2 401

31,7

68,3

2017

843

1 820

2 663

31,7

68,3

2018

898

1 685

2 583

34,8

65,2

2019

774

1 911

2 685

28,8

71,2

2020

755

1 840

2 595

29,1

70,9

2021

590

2 288

2 878

20,5

79,5

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021. Index år 2001=100

       

Västmanlands län

År

Index år 2001=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2001

100

100

100

2002

108

101

103

2003

118

125

123

2004

99

109

106

2005

102

110

107

2006

94

112

106

2007

91

103

100

2008

16

49

39

2009

80

162

138

2010

71

150

127

2011

80

87

85

2012

75

86

83

2013

67

74

72

2014

79

80

80

2015

84

78

80

2016

84

74

77

2017

93

82

85

2018

99

76

82

2019

85

86

86

2020

83

83

83

2021

65

103

92

Riket

   

År

Index år 2001=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2001

100

100

100

2002

96

102

101

2003

97

107

106

2004

93

113

110

2005

108

118

117

2006

93

123

118

2007

104

124

121

2008

106

126

123

2009

57

87

83

2010

74

98

94

2011

72

96

92

2012

68

93

89

2013

66

89

85

2014

67

89

85

2015

68

90

87

2016

65

91

87

2017

68

95

90

2018

71

96

92

2019

76

93

91

2020

74

91

89

2021

74

90

88

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta