Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2022

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 863

7 878

9 741

19,1

80,9

Uppsala län

126

668

794

15,9

84,1

Södermanlands län

1 708

3 247

4 955

34,5

65,5

Östergötlands län

1 031

2 701

3 732

27,6

72,4

Kalmar län

841

2 191

3 032

27,7

72,3

Gotlands län

1 608

703

2 311

69,6

30,4

Blekinge län

373

5 310

5 683

6,6

93,4

Skåne län

1 910

30 818

32 728

5,8

94,2

Hallands län

279

4 150

4 429

6,3

93,7

Västra Götalands län

2 846

39 400

42 246

6,7

93,3

Värmlands län

232

1 442

1 674

13,9

86,1

Västmanlands län

592

2 379

2 971

19,9

80,1

Gävleborgs län

1 355

4 394

5 749

23,6

76,4

Västernorrlands län

370

3 501

3 871

9,6

90,4

Västerbottens län

757

2 885

3 642

20,8

79,2

Norrbottens län

2 631

6 791

9 422

27,9

72,1

Riket

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022

           

Västmanlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2002

982

2 249

3 231

30,4

69,6

2003

1 071

2 776

3 848

27,8

72,2

2004

899

2 430

3 329

27,0

73,0

2005

926

2 442

3 368

27,5

72,5

2006

851

2 487

3 338

25,5

74,5

2007

830

2 299

3 130

26,5

73,5

2008

145

1 085

1 230

11,8

88,2

2009

731

3 609

4 340

16,8

83,2

2010

647

3 347

3 994

16,2

83,8

2011

732

1 933

2 665

27,5

72,5

2012

678

1 910

2 588

26,2

73,8

2013

614

1 645

2 259

27,2

72,8

2014

716

1 785

2 501

28,6

71,4

2015

762

1 735

2 497

28,6

71,4

2016

760

1 641

2 401

31,7

68,3

2017

843

1 820

2 663

31,7

68,3

2018

898

1 685

2 583

34,8

65,2

2019

774

1 911

2 685

28,8

71,2

2020

755

1 840

2 595

29,1

70,9

2021

590

2 288

2 878

20,5

79,5

2022

592

2 379

2 971

19,9

80,1

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

2022

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022. Index år 2002=100

       

Västmanlands län

År

Index år 2002=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2002

100

100

100

2003

109

123

119

2004

92

108

103

2005

94

109

104

2006

87

111

103

2007

85

102

97

2008

15

48

38

2009

74

160

134

2010

66

149

124

2011

75

86

82

2012

69

85

80

2013

63

73

70

2014

73

79

77

2015

78

77

77

2016

77

73

74

2017

86

81

82

2018

91

75

80

2019

79

85

83

2020

77

82

80

2021

60

102

89

2022

60

106

92

Riket

   

År

Index år 2002=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2002

100

100

100

2003

102

105

104

2004

97

110

108

2005

112

116

115

2006

97

120

117

2007

109

122

120

2008

111

123

121

2009

60

85

82

2010

77

96

93

2011

75

94

91

2012

71

91

88

2013

69

87

84

2014

70

87

84

2015

71

88

86

2016

68

89

86

2017

71

93

89

2018

74

94

91

2019

79

91

90

2020

78

89

88

2021

77

89

87

2022

79

90

89

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta