Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Besöksstatistik

Besöksstatistik

Senast uppdaterad 2022-09-12
PDF
Diagram nuläge

Antal unika sidvisningar 2022

                         

                               

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Norrbottens län

19684

17294

15621

13755

13998

10353

8722

16958

 

 

 

 

Skånes län

17350

15232

14887

13179

12967

9932

9074

13238

 

 

 

 

Västra Götalands län

14811

12012

11178

9717

10206

7491

6271

10369

 

 

 

 

Västerbottens län

6825

6874

6333

4914

5314

3663

3019

5027

 

 

 

 

Värmlands län

5800

5261

5192

5702

5236

3767

3350

4213

 

 

 

 

Örebros län

4866

3795

4589

4749

3712

2506

1892

3347

 

 

 

 

Södermanlands län

5350

4694

4505

4012

4460

3321

2452

3588

 

 

 

 

Västmanlands län

4213

5042

4491

4051

3439

2416

2059

3020

 

 

 

 

Gotlands län

4319

4314

4385

3538

4124

3721

3559

4147

 

 

 

 

Hallands län

4677

4330

4140

3688

4260

2529

2260

4566

 

 

 

 

Totalt

87895

78848

75321

67305

67716

49699

42658

68473

0

0

0

0

                         
                         

Antal unika sidvisningar 2021

                         

                              

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Norrbottens län

20020

31584

37650

25744

23420

13815

10376

13580

16671

16044

15615

18594

Skånes län

18636

22410

25242

20480

21842

14318

11719

12872

14017

14273

14035

14354

Västra Götalands län

15578

17131

23578

18010

15192

11939

8520

10132

11774

12553

12697

9951

Västerbottens län

7433

10683

13324

9641

8312

5705

4160

4921

5609

6568

6046

4616

Värmlands län

6519

8705

10644

7817

6463

6088

4899

4783

5551

4987

5601

4472

Gotlands län

4209

5414

6147

6477

5767

4551

5192

4559

4723

4900

4730

3429

Södermanlands län

7411

8947

10903

7612

6418

4845

3673

3850

4832

5486

4706

3891

Västmanlands län

6194

7669

9107

7013

6190

3963

3080

3560

4946

4614

4667

3378

Örebros län

5114

6719

11304

8563

7105

4322

3276

4236

4313

4142

4449

3878

Jämtlands län

5550

6093

6653

5851

5344

3349

3847

4366

4252

4788

4387

4112

Hallands län

7143

8939

9325

10437

6877

5339

3908

3747

4528

3938

4242

3598

Totalt

103807

134294

163877

127645

112930

78234

62650

70606

81216

82293

81175

74273

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta