Samhällets service

God basservice behövs för att ge goda möjligheter för människor att leva, bo och arbeta i regionen. Den basservice som idag anses som en självklar rättighet finansieras till stor del via skattemedel. Tillgång till primärvård, barnomsorg och grundutbildning finns i de flesta större tätorter. Gymnasieskolor finns i de flesta kommuner även om inte alla kan erbjuda fullt programutbud. En annan typ av basservice är äldre- och handikappomsorg i form av hemtjänst, vård eller färdtjänst.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta