Miljö

Tre av Sveriges nationalparker ligger helt eller delvis inom Västra Götalands län. Tresticklan i Dals-Eds kommun blev nationalpark år 1996. Djurö i Mariestads kommun blev nationalpark år 1991. Tiveden i Karlsborgs kommun (även Laxå kommun i Örebro län) blev nationalpark år 1983.
I takt med den tekniska utvecklingen har människa börjat påverka sin omgivning på ett sådant sätt att det naturliga kretsloppet störs. Det är i första hand nedfallet av svavelföreningar som bidrar till markförsurningen. Koldioxid ökar växthuseffekten. Tillsammans med vattenånga och en del andra gaser absorberar koldioxid värmestrålning. Den hindrar inte värmen från solljuset att nå jordytan men hejdar effektivt delar av värmestrålningen från jorden att nå ut till rymden.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta