Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i…

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Senast uppdaterad 2020-09-09
Förklaring

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser är medräknade i utsläppsmängden. Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan. Utförliga data finns på Miljömålsportalen, miljomal.nu

PDF
Diagram nuläge
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2018

Regionerna/Länen Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
Stockholms län 2 344 124 563 102 993 138 152 66 63 2 076
Uppsala län 376 354 1 163 168 1 770 285 155 770 57 4 368
Södermanlands län 294 695 141 5 219 1 971 319 156 888 182 8 877
Östergötlands län 461 583 1 264 368 1 747 276 156 1 083 60 4 954
Jönköpings län 360 825 408 255 2 061 298 158 1 152 163 4 495
Kronobergs län 199 886 362 215 2 117 312 158 1 110 188 4 462
Kalmar län 244 670 359 1 275 1 938 398 157 2 282 194 6 603
Gotlands län 59 249 352 30 123 2 949 572 155 4 564 176 38 891
Blekinge län 159 684 295 460 1 603 274 155 763 172 3 722
Skåne län 1 362 164 530 692 1 442 234 155 809 120 3 981
Hallands län 329 352 446 341 2 063 262 157 1 110 72 4 452
Västra Götalands län 1 709 814 491 2 808 1 574 264 160 682 94 6 073
Värmlands län 281 482 278 806 1 873 396 158 666 151 4 328
Örebro län 302 252 496 509 1 717 303 157 704 579 4 464
Västmanlands län 273 929 1 099 992 1 587 274 156 562 150 4 820
Dalarnas län 287 191 411 2 211 1 804 431 167 510 106 5 641
Gävleborgs län 286 547 349 1 028 2 014 451 158 545 135 4 680
Västernorrlands län 245 453 686 2 337 1 889 455 158 398 111 6 033
Jämtlands län 130 280 345 121 2 247 774 158 863 210 4 717
Västerbottens län 270 154 645 1 325 1 983 566 157 647 95 5 419
Norrbottens län 250 497 9 126 7 898 2 358 1 253 159 482 231 21 507
Riket 10 230 185 771 1 435 1 588 300 156 664 122 5 035
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, (CO2 kg/inv) 1990-2018. Västra Götalands län

År Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
1990 1 441 293 1 577 3 022 2 178 225 47 922 342 8 296
2000 1 494 641 1 098 3 268 2 080 251 53 901 283 7 917
2005 1 528 455 787 3 248 2 158 265 60 782 229 7 520
2010 1 580 297 1 062 3 189 2 101 272 56 721 160 7 553
2011 1 590 604 807 3 077 2 042 262 50 752 151 7 134
2012 1 600 447 694 3 084 1 905 252 57 699 141 6 824
2013 1 615 084 659 2 785 1 836 246 56 719 132 6 423
2014 1 632 012 502 2 872 1 803 220 56 727 122 6 293
2015 1 648 682 488 2 833 1 789 218 53 708 114 6 195
2016 1 671 783 591 2 654 1 625 265 146 697 106 6 085
2017 1 690 782 440 2 747 1 608 289 168 719 102 6 073
2018 1 709 814 491 2 808 1 574 264 160 682 94 6 073

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta