Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/2020, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 6
Uppsala län 7
Södermanlands län 7
Östergötlands län 8
Jönköpings län 3
Kronobergs län 3
Kalmar län 3
Gotlands län 6
Blekinge län 5
Skåne län 10
Hallands län 6
Västra Götalands län 9
Värmlands län 4
Örebro län 9
Västmanlands län 6
Dalarnas län 6
Gävleborgs län 2
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 2
Norrbottens län 2
Riket 7
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
2000/2001 8 7
2001/2002 7 7
2002/2003 8 7
2003/2004 8 7
2004/2005 7 7
2005/2006 6 6
2006/2007 7 6
2007/2008 7 6
2008/2009 4 3
2009/2010 5 4
2010/2011 5 4
2011/2012 6 4
2012/2013 6 5
2013/2014 6 5
2014/2015 6 5
2015/2016 7 5
2016/2017 8 6
2017/2018 8 6
2018/2019 7 5
2019/2020 9 7
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Västra Götalands län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 88 94
2002/2003 100 100
2003/2004 100 100
2004/2005 88 100
2005/2006 75 84
2006/2007 88 86
2007/2008 88 86
2008/2009 50 43
2009/2010 63 57
2010/2011 63 57
2011/2012 75 57
2012/2013 75 71
2013/2014 75 71
2014/2015 75 71
2015/2016 88 71
2016/2017 100 86
2017/2018 100 86
2018/2019 88 71
2019/2020 113 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta