Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 5
Uppsala län 9
Södermanlands län 7
Östergötlands län 7
Jönköpings län 2
Kronobergs län 2
Kalmar län 3
Gotlands län 6
Blekinge län 3
Skåne län 11
Hallands län 5
Västra Götalands län 10
Värmlands län 5
Örebro län 12
Västmanlands län 9
Dalarnas län 6
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 1
Västerbottens län 3
Norrbottens län 3
Riket 8
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
2001/2002 7 7
2002/2003 8 7
2003/2004 8 7
2004/2005 7 7
2005/2006 6 6
2006/2007 7 6
2007/2008 7 6
2008/2009 4 3
2009/2010 5 4
2010/2011 5 4
2011/2012 6 4
2012/2013 6 5
2013/2014 6 5
2014/2015 6 5
2015/2016 7 5
2016/2017 8 6
2017/2018 8 6
2018/2019 7 5
2019/2020 9 7
2020/2021 10 8
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Västra Götalands län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 114 106
2003/2004 114 106
2004/2005 100 106
2005/2006 86 89
2006/2007 100 91
2007/2008 100 91
2008/2009 57 45
2009/2010 71 61
2010/2011 71 61
2011/2012 86 61
2012/2013 86 76
2013/2014 86 76
2014/2015 86 76
2015/2016 100 76
2016/2017 114 91
2017/2018 114 91
2018/2019 100 76
2019/2020 129 106
2020/2021 143 121

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta