Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/21, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 71
Uppsala län 93
Södermanlands län 79
Östergötlands län 91
Jönköpings län 54
Kronobergs län 52
Kalmar län 79
Gotlands län 77
Blekinge län 77
Skåne län 124
Hallands län 96
Västra Götalands län 78
Värmlands län 51
Örebro län 90
Västmanlands län 79
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 37
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 24
Västerbottens län 43
Norrbottens län 36
Riket 82
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
2001/2002 77 79
2002/2003 81 77
2003/2004 76 75
2004/2005 68 68
2005/2006 60 69
2006/2007 69 71
2007/2008 71 75
2008/2009 58 57
2009/2010 65 69
2010/2011 66 69
2011/2012 65 60
2012/2013 62 66
2013/2014 74 74
2014/2015 77 79
2015/2016 81 78
2016/2017 78 83
2017/2018 76 77
2018/2019 79 76
2019/2020 93 90
2020/2021 78 82
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Västra Götalands län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 105 97
2003/2004 99 95
2004/2005 88 86
2005/2006 78 87
2006/2007 90 90
2007/2008 92 95
2008/2009 75 72
2009/2010 84 87
2010/2011 86 87
2011/2012 84 76
2012/2013 81 84
2013/2014 96 94
2014/2015 100 100
2015/2016 105 99
2016/2017 101 105
2017/2018 99 97
2018/2019 103 96
2019/2020 121 114
2020/2021 101 104
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta