Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/20, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 83
Uppsala län 77
Södermanlands län 91
Östergötlands län 109
Jönköpings län 58
Kronobergs län 56
Kalmar län 110
Gotlands län 82
Blekinge län 96
Skåne län 135
Hallands län 119
Västra Götalands län 93
Värmlands län 36
Örebro län 86
Västmanlands län 71
Dalarnas län 50
Gävleborgs län 24
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 25
Västerbottens län 45
Norrbottens län 34
Riket 90
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
2000/2001 90 84
2001/2002 77 79
2002/2003 81 77
2003/2004 76 75
2004/2005 68 68
2005/2006 60 69
2006/2007 69 71
2007/2008 71 75
2008/2009 58 57
2009/2010 65 69
2010/2011 66 69
2011/2012 65 60
2012/2013 62 66
2013/2014 74 74
2014/2015 77 79
2015/2016 81 78
2016/2017 78 83
2017/2018 76 77
2018/2019 79 76
2019/2020 93 90
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Västra Götalands län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 86 94
2002/2003 90 92
2003/2004 84 89
2004/2005 76 81
2005/2006 67 82
2006/2007 77 85
2007/2008 79 89
2008/2009 64 68
2009/2010 72 82
2010/2011 73 82
2011/2012 72 71
2012/2013 69 79
2013/2014 82 88
2014/2015 86 94
2015/2016 90 93
2016/2017 87 99
2017/2018 84 92
2018/2019 88 90
2019/2020 103 107
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta