Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2017-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2015 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Norrbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

15 669

14

24 614

22

40 283

36

113 702

Jordbruk, skogsbruk och fiske

205

9

201

9

406

18

2 269

Tillverkning och utvinning

1 602

11

1 641

11

3 243

22

15 109

Energiförsörjning; miljöverksamhet

272

17

240

15

512

32

1 615

Byggverksamhet

779

8

447

4

1 226

12

10 146

Handel

1 123

11

755

7

1 878

18

10 551

Transport och magasinering

555

10

298

5

853

15

5 665

Hotell- och restaurangverksamhet

460

13

293

8

753

21

3 596

Information och kommunikation

658

25

742

28

1 400

53

2 684

Finans- och försäkringsverksamhet

258

18

378

26

636

44

1 446

Fastighetsverksamhet

243

15

210

13

453

28

1 669

Företagstjänster

1 804

16

2 701

24

4 505

40

11 295

Offentlig förvaltning och försvar

2 032

22

3 861

42

5 893

64

9 271

Utbildning och forskning

2 254

19

6 118

52

8 372

71

11 717

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 668

12

5 688

27

8 356

39

21 408

Personliga och kulturella tjänster

636

15

876

20

1 512

35

4 282

Okänd verksamhet

120

12

165

17

285

29

979

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 451

16

2 841

11

7 292

27

27 005

   i reguljär utbildning

2 590

37

1 079

16

3 669

53

6 923

   ej i reguljär utbildning

1 861

9

1 762

9

3 623

18

20 082

Totalt

20 120

14

27 455

20

47 575

34

140 707

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

681 202

15

1 179 106

27

1 860 308

42

4 412 649

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 271

12

5 215

8

12 486

20

61 856

Tillverkning och utvinning

68 837

13

92 425

17

161 262

30

538 001

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 565

18

10 512

22

19 077

40

47 249

Byggverksamhet

26 699

9

17 969

6

44 668

15

311 025

Handel

79 434

15

68 694

13

148 128

28

536 514

Transport och magasinering

26 253

12

20 384

9

46 637

21

215 384

Hotell- och restaurangverksamhet

20 234

14

11 518

8

31 752

22

148 078

Information och kommunikation

43 150

25

71 776

41

114 926

66

173 428

Finans- och försäkringsverksamhet

17 057

19

36 211

40

53 268

59

89 890

Fastighetsverksamhet

12 235

18

13 993

21

26 228

39

67 574

Företagstjänster

91 090

18

164 811

32

255 901

50

515 206

Offentlig förvaltning och försvar

58 571

22

122 744

47

181 315

69

262 979

Utbildning och forskning

80 100

17

248 985

52

329 085

69

475 614

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 970

14

240 282

32

344 252

46

742 906

Personliga och kulturella tjänster

32 473

17

47 045

25

79 518

42

190 952

Okänd verksamhet

5 263

15

6 542

18

11 805

33

35 993

Icke förvärvsarbetande, Totalt

215 781

17

175 626

14

391 407

31

1 251 526

   i reguljär utbildning

117 789

33

66 891

19

184 680

52

361 331

   ej i reguljär utbildning

97 992

11

108 735

12

206 727

23

890 195

Totalt

896 983

16

1 354 732

24

2 251 715

40

5 664 175

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta