Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2018-03-19
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2016 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Norrbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal      

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

15 734

14

25 064

22

40 798

36

114 170

Jordbruk, skogsbruk och fiske

192

9

213

10

405

19

2 204

Tillverkning och utvinning

1 593

11

1 598

11

3 191

22

14 818

Energiförsörjning; miljöverksamhet

290

18

244

15

534

33

1 653

Byggverksamhet

762

8

450

4

1 212

12

10 022

Handel

1 104

11

757

7

1 861

18

10 425

Transport och magasinering

608

10

305

5

913

15

5 902

Hotell- och restaurangverksamhet

469

13

276

8

745

21

3 541

Information och kommunikation

649

25

757

29

1 406

54

2 639

Finans- och försäkringsverksamhet

278

18

392

26

670

44

1 532

Fastighetsverksamhet

240

15

218

13

458

28

1 649

Företagstjänster

1 817

16

2 760

24

4 577

40

11 351

Offentlig förvaltning och försvar

2 064

22

4 032

42

6 096

64

9 576

Utbildning och forskning

2 233

19

6 187

51

8 420

70

12 022

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 682

12

5 840

27

8 522

39

21 747

Personliga och kulturella tjänster

632

15

874

21

1 506

36

4 226

Okänd verksamhet

121

14

161

19

282

33

863

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 312

17

2 715

10

7 027

27

26 133

   i reguljär utbildning

2 506

37

1 089

16

3 595

53

6 749

   ej i reguljär utbildning

1 806

9

1 626

8

3 432

17

19 384

Totalt

20 046

14

27 779

20

47 825

34

140 303

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal      

%

Antal      

%

Antal        

%

Förvärvsarbetande totalt

697 669

15

1 224 025

27

1 921 694

42

4 504 261

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 047

12

5 171

9

12 218

21

59 378

Tillverkning och utvinning

66 655

13

86 271

16

152 926

29

525 139

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 590

18

10 861

23

19 451

41

47 535

Byggverksamhet

28 045

9

19 374

6

47 419

15

321 006

Handel

81 333

15

71 162

13

152 495

28

542 237

Transport och magasinering

26 804

12

20 911

10

47 715

22

216 579

Hotell- och restaurangverksamhet

20 718

14

11 939

8

32 657

22

149 379

Information och kommunikation

47 174

25

84 286

44

131 460

69

191 816

Finans- och försäkringsverksamhet

17 307

19

37 297

41

54 604

60

90 851

Fastighetsverksamhet

12 734

18

14 768

21

27 502

39

69 412

Företagstjänster

94 079

18

171 505

32

265 584

50

529 978

Offentlig förvaltning och försvar

60 107

22

129 902

47

190 009

69

273 572

Utbildning och forskning

81 327

16

256 837

52

338 164

68

495 405

Vård och omsorg; sociala tjänster

107 249

14

249 502

33

356 751

47

765 355

Personliga och kulturella tjänster

33 224

17

47 953

25

81 177

42

192 239

Okänd verksamhet

5 276

15

6 286

18

11 562

33

34 380

Icke förvärvsarbetande, Totalt

212 351

17

172 510

14

384 861

31

1 223 429

   i reguljär utbildning

114 336

32

66 042

19

180 378

51

352 494

   ej i reguljär utbildning

98 015

11

106 468

12

204 483

23

870 935

Totalt

910 020

16

1 396 535

24

2 306 555

40

5 727 690

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta