Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Värmlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

6 186

10,4

2 370

21,1

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

16 736

28,2

2 246

20,0

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

19 150

32,2

1 661

14,8

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

8 165

13,7

1 578

14,0

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

8 400

14,1

1 901

16,9

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

288

0,5

184

1,6

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

475

0,8

1 315

11,7

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

59 400

100

11 255

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Värmlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

3 814

6,9

2 352

20,4

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

11 581

20,8

2 133

18,5

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

14 587

26,3

1 542

13,4

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

8 501

15,3

1 580

13,7

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

16 525

29,7

2 958

25,6

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

223

0,4

99

0,9

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

322

0,6

877

7,6

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

55 553

100

11 541

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta