Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arvika

230

217

120

.

94,3

55,3

.

Eda

0

0

.

.

.

.

.

Filipstad

86

67

.

.

77,9

.

.

Forshaga

58

54

.

.

93,1

.

.

Grums

0

0

.

.

.

.

.

Hagfors

93

86

.

.

92,5

.

.

Hammarö

0

0

.

.

.

.

.

Karlstad

1 419

1 296

904

392

91,3

69,8

30,2

Kil

0

0

.

.

.

.

.

Kristinehamn

137

129

.

.

94,2

.

.

Munkfors

0

0

.

.

.

.

.

Storfors

45

43

.

.

95,6

.

.

Sunne

112

106

.

.

94,6

.

.

Säffle

99

87

.

.

87,9

.

.

Torsby

122

113

.

.

92,6

.

.

Årjäng

21

20

.

.

95,2

.

.

Värmlands län

2 422

2 218

1 359

859

91,6

61,3

38,7

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arvika 50,9 58,6 62,1 56,9 54,2 55,3
Eda 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Filipstad 28,6 26,2 30,6 28,3 . .
Forshaga 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Grums . . . . . .
Hagfors 61,9 55,1 46,3 51,7 . .
Hammarö 0,0 . . . . .
Karlstad 64,5 65,3 63,9 71,1 71,2 69,8
Kil . . . . . .
Kristinehamn 59,0 58,6 70,1 59,7 . .
Munkfors . . . . . .
Storfors 100,0 100,0 100,0 100,0 . .
Sunne 48,4 36,4 27,3 28,0 . .
Säffle 20,8 17,9 16,7 16,0 . .
Torsby 46,0 74,1 58,1 64,7 . .
Årjäng 66,7 27,3 .. 57,1 . .
Värmlands län 55,6 57,8 57,3 60,9 62,0 61,3
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arvika 100 115 122 112 107 109
Eda 100 . . . . .
Filipstad 100 92 107 99 . .
Forshaga 100 . . . . .
Grums 100 . . . . .
Hagfors 100 89 75 84 . .
Hammarö 100 . . . . .
Karlstad 100 101 99 110 110 108
Kil 100 . . . . .
Kristinehamn 100 99 119 101 . .
Munkfors 100 . . . . .
Storfors 100 100 100 100 . .
Sunne 100 75 56 58 . .
Säffle 100 86 80 77 . .
Torsby 100 161 126 141 . .
Årjäng 100 41 .. 86 . .
Värmlands län 100 104 103 109 111 110
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta