Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Arvika

14 894

824

5,5

503

3,4

237

1,6

477

3,2

Eda

4 992

238

4,8

76

1,5

53

1,1

117

2,3

Filipstad

6 023

406

6,7

148

2,5

218

3,6

311

5,2

Forshaga

6 540

418

6,4

143

2,2

139

2,1

195

3,0

Grums

5 125

265

5,2

123

2,4

76

1,5

180

3,5

Hagfors

6 623

373

5,6

113

1,7

166

2,5

218

3,3

Hammarö

9 579

610

6,4

311

3,2

111

1,2

213

2,2

Karlstad

57 806

2 776

4,8

5 254

9,1

1 156

2,0

1 996

3,5

Kil

6 749

382

5,7

173

2,6

138

2,0

188

2,8

Kristinehamn

13 919

765

5,5

406

2,9

390

2,8

621

4,5

Munkfors

2 109

107

5,1

50

2,4

53

2,5

108

5,1

Storfors

2 295

146

6,4

36

1,6

41

1,8

89

3,9

Sunne

7 776

439

5,6

200

2,6

178

2,3

308

4,0

Säffle

8 784

557

6,3

190

2,2

226

2,6

433

4,9

Torsby

6 660

356

5,3

136

2,0

95

1,4

218

3,3

Årjäng

5 887

364

6,2

116

2,0

54

0,9

211

3,6

Värmlands län

165 761

9 026

5,4

7 978

4,8

3 331

2,0

5 883

3,5

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta