Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Värmlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

6 477

10,9

2 326

21,1

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

17 298

29,1

2 229

20,2

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

18 659

31,4

1 613

14,6

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

8 082

13,6

1 577

14,3

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

8 254

13,9

1 841

16,7

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

295

0,5

179

1,6

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

446

0,7

1 253

11,4

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

59 511

100

11 018

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Värmlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

3 994

7,2

2 328

20,6

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

12 162

21,8

2 095

18,5

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

14 484

26,0

1 526

13,5

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

8 493

15,2

1 556

13,8

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

16 094

28,9

2 833

25,1

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

223

0,4

98

0,9

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

309

0,6

867

7,7

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

55 759

100

11 303

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta