Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arvika 189
Eda 109
Filipstad 139
Forshaga 114
Grums 150
Hagfors 165
Hammarö 80
Karlstad 230
Kil 189
Kristinehamn 145
Munkfors 173
Storfors 59
Sunne 332
Säffle 204
Torsby 169
Årjäng 93
Värmlands län 184
Riket 161
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 204 185 175 177 195 198 195 188 164 171 189
Eda 173 147 134 145 151 112 151 94 99 96 109
Filipstad 225 281 219 85 191 139 191 158 117 163 139
Forshaga 131 124 102 134 148 130 148 118 99 113 114
Grums 201 213 196 220 207 178 207 163 143 132 150
Hagfors 250 232 197 206 201 190 201 185 159 171 165
Hammarö 150 154 127 117 127 99 127 79 82 76 80
Karlstad 225 216 201 206 207 215 207 215 220 217 230
Kil 216 231 192 179 200 186 200 178 160 177 189
Kristinehamn 195 203 183 189 182 189 182 161 140 136 145
Munkfors 328 347 207 246 221 212 221 174 191 167 173
Storfors 190 272 251 194 179 139 179 88 82 75 59
Sunne 248 261 241 249 313 330 313 367 373 360 332
Säffle 318 293 283 265 256 237 256 211 203 192 204
Torsby 306 304 268 249 174 277 174 253 226 177 169
Årjäng 140 157 134 130 107 110 107 91 91 101 93
Värmlands län 219 217 205 207 201 196 191 188 179 178 184
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 91 86 87 96 97 96 92 80 84 93
Eda 100 85 77 84 87 65 87 55 57 55 63
Filipstad 100 125 97 38 85 62 85 70 52 72 62
Forshaga 100 95 78 102 113 100 113 90 75 86 87
Grums 100 106 98 109 103 89 103 81 71 66 74
Hagfors 100 93 79 82 80 76 80 74 64 69 66
Hammarö 100 103 85 78 85 66 85 53 55 51 54
Karlstad 100 96 89 92 92 96 92 96 98 96 102
Kil 100 107 89 83 93 86 93 82 74 82 87
Kristinehamn 100 104 94 97 93 97 93 83 72 70 75
Munkfors 100 106 63 75 67 65 67 53 58 51 53
Storfors 100 143 132 102 94 73 94 46 43 39 31
Sunne 100 105 97 100 126 133 126 148 151 145 134
Säffle 100 92 89 83 81 75 81 66 64 60 64
Torsby 100 99 88 81 57 90 57 83 74 58 55
Årjäng 100 112 96 93 76 79 76 65 65 72 66
Värmlands län 100 99 94 95 92 90 87 86 82 81 84
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta