Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region    

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Ale

389

85,6

85,1

83,0

82,8

14,4

Alingsås

488

87,5

86,1

85,7

82,8

12,5

Bengtsfors

87

75,9

75,9

74,7

75,9

24,1

Bollebygd

104

93,3

93,3

93,3

91,3

..

Borås

1 255

82,9

82,2

80,6

79,8

17,1

Dals-Ed

54

81,5

81,5

81,5

79,6

18,5

Essunga

64

84,4

84,4

84,4

82,8

15,6

Falköping

390

78,2

77,2

74,4

74,1

21,8

Färgelanda

66

72,7

72,7

71,2

72,7

27,3

Grästorp

56

89,3

89,3

89,3

85,7

..

Gullspång

72

62,5

62,5

62,5

61,1

37,5

Göteborg

5 356

81,1

80,1

78,5

77,9

18,9

Götene

145

88,3

88,3

86,9

86,9

11,7

Herrljunga

120

78,3

77,5

75,8

76,7

21,7

Hjo

104

81,7

81,7

81,7

77,9

18,3

Härryda

467

92,9

91,4

90,6

88,9

7,1

Karlsborg

69

~100

92,8

89,9

91,3

..

Kungälv

474

91,1

90,3

89,2

88,6

8,9

Lerum

564

89,7

88,8

87,4

86,3

10,3

Lidköping

417

85,4

83,9

81,8

80,6

14,6

Lilla Edet

117

80,3

77,8

76,9

72,6

19,7

Lysekil

145

82,8

81,4

81,4

77,2

17,2

Mariestad

278

91,0

89,2

88,5

86,3

9,0

Mark

397

77,3

76,3

74,8

74,6

22,7

Mellerud

105

86,7

80,0

80,0

67,6

13,3

Munkedal

112

79,5

74,1

68,8

67,9

20,5

Mölndal

677

87,4

86,9

86,0

84,5

12,6

Orust

163

78,5

76,7

74,8

76,1

21,5

Partille

474

86,5

85,0

84,0

81,6

13,5

Skara

201

84,6

82,6

80,1

80,6

15,4

Skövde

585

82,2

81,5

80,7

78,3

17,8

Sotenäs

76

81,6

80,3

77,6

77,6

18,4

Stenungsund

326

86,2

85,0

84,4

83,4

13,8

Strömstad

131

80,2

79,4

75,6

76,3

19,8

Svenljunga

127

81,9

79,5

70,9

67,7

18,1

Tanum

126

88,1

85,7

80,2

84,1

11,9

Tibro

118

83,9

82,2

81,4

78,0

16,1

Tidaholm

136

86,0

86,0

83,8

83,8

14,0

Tjörn

159

86,2

86,2

86,2

84,3

13,8

Tranemo

145

75,9

75,9

75,9

73,8

24,1

Trollhättan

690

81,0

80,7

79,6

78,1

19,0

Töreboda

100

73,0

72,0

72,0

70,0

27,0

Uddevalla

581

82,8

81,6

80,2

79,0

17,2

Ulricehamn

295

73,9

73,6

73,2

70,5

26,1

Vara

181

77,3

75,1

74,6

72,4

22,7

Vårgårda

123

77,2

74,8

72,4

66,7

22,8

Vänersborg

443

76,3

75,6

73,4

73,8

23,7

Åmål

161

78,3

78,3

75,2

73,9

21,7

Öckerö

162

90,1

90,1

87,0

88,3

9,9

Västra Götalands län

18 075

82,9

81,9

80,4

79,3

17,1

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

 

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region  

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Ale

389

85,6

85,1

83,0

82,8

14,4

Alingsås

488

87,5

86,1

85,7

82,8

12,5

Bengtsfors

87

75,9

75,9

74,7

75,9

24,1

Bollebygd

104

93,3

93,3

93,3

91,3

..

Borås

1 255

82,9

82,2

80,6

79,8

17,1

Dals-Ed

54

81,5

81,5

81,5

79,6

18,5

Essunga

64

84,4

84,4

84,4

82,8

15,6

Falköping

390

78,2

77,2

74,4

74,1

21,8

Färgelanda

66

72,7

72,7

71,2

72,7

27,3

Grästorp

56

89,3

89,3

89,3

85,7

..

Gullspång

72

62,5

62,5

62,5

61,1

37,5

Göteborg

5 356

81,1

80,1

78,5

77,9

18,9

Götene

145

88,3

88,3

86,9

86,9

11,7

Herrljunga

120

78,3

77,5

75,8

76,7

21,7

Hjo

104

81,7

81,7

81,7

77,9

18,3

Härryda

467

92,9

91,4

90,6

88,9

7,1

Karlsborg

69

~100

92,8

89,9

91,3

..

Kungälv

474

91,1

90,3

89,2

88,6

8,9

Lerum

564

89,7

88,8

87,4

86,3

10,3

Lidköping

417

85,4

83,9

81,8

80,6

14,6

Lilla Edet

117

80,3

77,8

76,9

72,6

19,7

Lysekil

145

82,8

81,4

81,4

77,2

17,2

Mariestad

278

91,0

89,2

88,5

86,3

9,0

Mark

397

77,3

76,3

74,8

74,6

22,7

Mellerud

105

86,7

80,0

80,0

67,6

13,3

Munkedal

112

79,5

74,1

68,8

67,9

20,5

Mölndal

677

87,4

86,9

86,0

84,5

12,6

Orust

163

78,5

76,7

74,8

76,1

21,5

Partille

474

86,5

85,0

84,0

81,6

13,5

Skara

201

84,6

82,6

80,1

80,6

15,4

Skövde

585

82,2

81,5

80,7

78,3

17,8

Sotenäs

76

81,6

80,3

77,6

77,6

18,4

Stenungsund

326

86,2

85,0

84,4

83,4

13,8

Strömstad

131

80,2

79,4

75,6

76,3

19,8

Svenljunga

127

81,9

79,5

70,9

67,7

18,1

Tanum

126

88,1

85,7

80,2

84,1

11,9

Tibro

118

83,9

82,2

81,4

78,0

16,1

Tidaholm

136

86,0

86,0

83,8

83,8

14,0

Tjörn

159

86,2

86,2

86,2

84,3

13,8

Tranemo

145

75,9

75,9

75,9

73,8

24,1

Trollhättan

690

81,0

80,7

79,6

78,1

19,0

Töreboda

100

73,0

72,0

72,0

70,0

27,0

Uddevalla

581

82,8

81,6

80,2

79,0

17,2

Ulricehamn

295

73,9

73,6

73,2

70,5

26,1

Vara

181

77,3

75,1

74,6

72,4

22,7

Vårgårda

123

77,2

74,8

72,4

66,7

22,8

Vänersborg

443

76,3

75,6

73,4

73,8

23,7

Åmål

161

78,3

78,3

75,2

73,9

21,7

Öckerö

162

90,1

90,1

87,0

88,3

9,9

Västra Götalands län

18 075

82,9

81,9

80,4

79,3

17,1

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Ale 84,0 82,1 82,6 81,8 80,7 85,6
Alingsås 92,6 92,0 89,4 92,1 86,5 87,5
Bengtsfors 87,0 79,5 68,0 86,6 67,9 75,9
Bollebygd 94,4 84,9 92,4 94,1 93,0 93,3
Borås 88,3 88,4 86,5 87,1 81,9 82,9
Dals-Ed 100,0 84,1 70,8 100,0 78,0 81,5
Essunga 87,5 100,0 90,0 85,5 86,4 84,4
Falköping 81,8 75,9 76,6 78,8 76,2 78,2
Färgelanda 82,5 78,6 51,6 85,7 80,5 72,7
Grästorp 86,8 88,9 91,9 100,0 79,8 89,3
Gullspång 76,8 69,4 84,1 67,3 66,7 62,5
Göteborg 83,4 84,7 82,7 84,7 77,7 81,1
Götene 91,1 86,6 83,0 85,2 70,8 88,3
Herrljunga 90,4 88,9 85,6 85,1 84,6 78,3
Hjo 93,2 90,8 90,4 90,7 89,5 81,7
Härryda 94,9 95,6 93,1 92,6 91,0 92,9
Karlsborg 100,0 100,0 100,0 90,3 100,0 100,0
Kungälv 93,0 92,2 93,8 91,9 87,9 91,1
Lerum 94,4 92,4 90,9 89,3 83,5 89,7
Lidköping 90,3 91,0 90,9 89,0 82,9 85,4
Lilla Edet 86,0 80,1 79,1 80,5 72,2 80,3
Lysekil 87,7 80,3 79,2 90,7 80,1 82,8
Mariestad 92,3 88,2 89,1 89,7 81,9 91,0
Mark 89,2 87,0 85,3 87,9 79,3 77,3
Mellerud 84,2 82,5 81,0 75,5 72,8 86,7
Munkedal 86,1 86,0 83,2 78,7 71,3 79,5
Mölndal 87,8 89,4 84,5 88,4 87,8 87,4
Orust 91,3 84,5 88,8 90,7 82,0 78,5
Partille 92,1 93,1 89,7 88,8 88,6 86,5
Skara 89,3 86,4 82,6 93,1 79,7 84,6
Skövde 86,5 87,6 89,8 87,6 83,2 82,2
Sotenäs 94,1 100,0 90,9 91,1 79,2 81,6
Stenungsund 91,6 90,8 90,1 89,3 81,0 86,2
Strömstad 81,4 86,7 74,8 76,5 79,1 80,2
Svenljunga 89,9 88,0 75,4 77,6 74,5 81,9
Tanum 94,9 92,9 88,2 92,0 78,7 88,1
Tibro 83,3 66,9 75,0 81,9 75,6 83,9
Tidaholm 79,8 85,1 84,4 83,8 94,2 86,0
Tjörn 95,7 91,6 92,2 88,0 81,8 86,2
Tranemo 86,0 79,6 83,0 81,3 76,3 75,9
Trollhättan 80,7 80,6 79,8 87,0 80,3 81,0
Töreboda 83,2 84,4 86,5 79,1 63,8 73,0
Uddevalla 91,3 89,4 87,9 87,2 81,4 82,8
Ulricehamn 80,6 82,7 80,0 85,5 76,9 73,9
Vara 90,4 87,0 86,1 88,4 81,3 77,3
Vårgårda 91,5 88,3 77,9 81,1 76,2 77,2
Vänersborg 85,6 86,3 83,9 84,0 77,6 76,3
Åmål 90,5 89,6 90,8 81,4 81,8 78,3
Öckerö 100,0 94,8 93,8 92,4 81,5 90,1
Västra Götalands län 87,3 86,7 85,0 86,4 80,7 82,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Ale 100 98 98 97 96 102
Alingsås 100 99 97 99 93 94
Bengtsfors 100 91 78 100 78 87
Bollebygd 100 90 98 100 99 99
Borås 100 100 98 99 93 94
Dals-Ed 100 84 71 100 78 82
Essunga 100 114 103 98 99 96
Falköping 100 93 94 96 93 96
Färgelanda 100 95 63 104 98 88
Grästorp 100 102 106 115 92 103
Gullspång 100 90 110 88 87 81
Göteborg 100 102 99 102 93 97
Götene 100 95 91 94 78 97
Herrljunga 100 98 95 94 94 87
Hjo 100 97 97 97 96 88
Härryda 100 101 98 98 96 98
Karlsborg 100 100 100 90 100 100
Kungälv 100 99 101 99 95 98
Lerum 100 98 96 95 88 95
Lidköping 100 101 101 99 92 95
Lilla Edet 100 93 92 94 84 93
Lysekil 100 92 90 103 91 94
Mariestad 100 96 97 97 89 99
Mark 100 98 96 99 89 87
Mellerud 100 98 96 90 86 103
Munkedal 100 100 97 91 83 92
Mölndal 100 102 96 101 100 100
Orust 100 93 97 99 90 86
Partille 100 101 97 96 96 94
Skara 100 97 92 104 89 95
Skövde 100 101 104 101 96 95
Sotenäs 100 106 97 97 84 87
Stenungsund 100 99 98 97 88 94
Strömstad 100 107 92 94 97 99
Svenljunga 100 98 84 86 83 91
Tanum 100 98 93 97 83 93
Tibro 100 80 90 98 91 101
Tidaholm 100 107 106 105 118 108
Tjörn 100 96 96 92 85 90
Tranemo 100 93 97 95 89 88
Trollhättan 100 100 99 108 100 100
Töreboda 100 101 104 95 77 88
Uddevalla 100 98 96 96 89 91
Ulricehamn 100 103 99 106 95 92
Vara 100 96 95 98 90 86
Vårgårda 100 97 85 89 83 84
Vänersborg 100 101 98 98 91 89
Åmål 100 99 100 90 90 87
Öckerö 100 95 94 92 82 90
Västra Götalands län 100 99 97 99 92 95
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta