Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Statistik, sannolikhet, kombinatorik Förståelse för räknesätt Symmetri, massa Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Ale 394 95,6 97,9 97,4 98,2 93,8 96,2 89,3 94,6 95,1
Alingsås 528 95,9 97,7 93,6 96,9 90,9 93,0 80,2 89,2 87,6
Bengtsfors 120 83,5 90,5 80,2 87,1 78,3 81,9 69,0 73,9 84,3
Bollebygd 121 95,8 97,4 90,8 95,0 89,7 89,9 84,0 83,2 89,1
Borås 1 371 92,4 92,9 89,9 92,8 86,3 90,3 80,8 83,6 88,3
Dals-Ed 48 100,0 95,8 91,7 93,8 87,5 85,4 87,5 89,6 83,3
Essunga 68 100,0 100,0 95,5 100,0 98,5 95,5 97,0 95,5 98,5
Falköping 367 95,2 93,3 89,1 93,0 80,4 84,1 76,3 81,8 82,1
Färgelanda 59 83,1 94,9 89,8 94,9 86,4 89,8 86,4 81,4 88,1
Grästorp 71 100,0 100,0 98,5 100,0 98,5 94,0 89,6 89,7 91,2
Gullspång 57 100,0 89,5 89,5 93,0 84,2 94,6 80,4 80,7 86,0
Göteborg 5 974 95,0 93,9 91,5 93,2 87,9 90,0 81,7 86,2 90,4
Götene 154 93,8 95,2 89,6 93,8 88,9 91,7 78,5 84,0 84,7
Herrljunga 92 95,5 98,9 93,3 100,0 92,1 93,3 80,9 85,4 88,8
Hjo 103 96,0 98,0 94,1 98,0 91,1 85,4 76,7 80,6 82,5
Härryda 647 98,6 96,6 94,9 96,6 93,3 91,2 83,1 90,1 92,1
Karlsborg 83 98,8 100,0 100,0 98,8 87,7 97,5 90,1 91,4 85,2
Kungälv 578 96,8 98,4 95,4 97,7 92,8 93,4 87,5 92,2 92,4
Lerum 678 98,2 98,4 95,2 97,3 93,7 90,6 81,8 89,7 91,5
Lidköping 434 91,9 95,8 91,5 94,6 89,0 88,5 79,8 83,5 88,5
Lilla Edet 158 98,1 89,1 89,0 91,0 81,4 91,0 82,7 76,9 84,0
Lysekil 159 96,8 91,8 89,9 91,2 83,6 87,3 75,3 81,1 85,4
Mariestad 240 95,3 96,6 93,6 97,5 90,3 86,4 72,8 82,2 81,8
Mark 435 95,9 94,5 92,5 96,9 89,7 94,0 83,9 91,3 90,4
Mellerud 123 97,5 91,5 87,3 89,8 84,7 82,4 72,3 83,9 84,7
Munkedal 128 91,8 96,7 87,8 95,1 83,9 85,4 69,9 80,5 88,6
Mölndal 754 96,3 96,7 94,3 94,7 89,6 92,3 85,4 86,9 93,0
Orust 157 94,1 90,9 91,6 94,1 85,5 88,8 80,3 83,8 84,4
Partille 518 94,0 98,4 97,3 98,3 91,4 94,0 91,1 93,2 94,7
Skara 217 89,4 83,3 79,4 86,2 71,0 85,2 64,6 75,0 80,3
Skövde 577 95,0 97,0 92,9 94,2 91,9 92,2 85,9 88,8 89,0
Sotenäs 77 100,0 100,0 98,7 100,0 98,7 100,0 98,7 98,7 100,0
Stenungsund 345 97,6 97,4 92,9 95,9 90,6 93,8 88,1 89,4 91,2
Strömstad 146 97,1 95,7 97,1 97,1 94,9 97,8 95,6 94,9 94,9
Svenljunga 112 92,3 94,3 88,6 93,3 85,7 93,3 78,1 82,7 92,2
Tanum 116 100,0 95,5 92,8 94,6 91,1 88,2 71,8 86,5 86,5
Tibro 144 98,6 95,8 89,4 94,4 84,5 93,0 79,6 81,0 91,5
Tidaholm 137 97,1 97,1 93,4 94,9 86,8 91,9 88,2 88,2 83,8
Tjörn 165 96,3 95,1 95,1 98,8 90,8 97,5 94,5 89,0 90,2
Tranemo 151 97,9 95,2 91,6 93,2 89,0 93,2 89,7 86,9 88,3
Trollhättan 734 93,0 88,7 87,3 90,1 83,5 85,3 71,4 78,7 82,7
Töreboda 88 95,3 98,8 92,9 96,5 90,6 94,1 88,2 87,1 94,1
Uddevalla 649 95,2 96,2 93,6 94,8 87,7 88,5 79,6 85,8 87,4
Ulricehamn 242 92,8 97,0 95,8 96,6 91,9 96,2 89,4 88,6 90,3
Vara 173 92,9 95,9 94,7 95,3 87,6 92,9 79,9 85,2 86,4
Vårgårda 144 92,9 96,5 89,4 95,7 85,1 93,6 81,6 77,3 86,5
Vänersborg 484 93,3 95,3 92,3 93,8 89,1 93,4 84,4 87,8 91,6
Åmål 134 93,2 96,2 93,2 94,0 87,2 92,4 84,1 89,5 88,7
Öckerö 170 97,0 97,0 93,5 95,2 89,9 84,4 71,9 83,9 83,3
Västra Götalands län 19 624 95,1 94,9 92,2 94,4 88,5 90,7 82,0 86,4 89,4
Riket 118 732 95,3 95,6 92,7 95,0 89,4 90,8 82,6 86,8 89,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta